DRWĘCA

rzeka (1222 Dreuanza, Drvancha, Drawanza, Drauanza, Drauanca, Draunza, Drevancia, Drewancia, Driwantza, Drwancza, Drywancz), prawy dopływ Wisły.

1222 rzeki D., Osa i Wisła tworzą granicę władztwa chełm., z którego bp płocki Gedko zrzeka się swych praw na rzecz bpa Chrystiana (PrU 1/1, nr 41); 1230 ks. Konrad maz. nadaje z. chełm. Zakonowi w granicach D., Wisły i Osy (PrU 1/1, nr 75, 78); bp płocki Gunter zrzeka się swych posiadłości w z. chełm. w granicach jak wyżej na rzecz Zak. (PrU 1/1, nr 77); 1243 legat papieski Wilhelm określa granice bpstwa chełm. rzekami D., Wisłą i Osą (ibid., nr 143); 1246 w. m. Henryk v. Hohenlohe nadaje bpowi chełm. Heidenreichowi 600 ł. koło Wąbrzeźna, Bobrowa i D. (ibid., nr 182); 1251 przyw. chełm., m. Chełmno ma być stolicą między Wisłą, Osą i D. (ibid., nr 252); 1289 rz. D. od miojsca, gdzie wpada do niej Brynica w górę aż do rz. Cepele jest granicą dóbr kap. chełm. (UC nr 120, 124); 1291 bp chełm. Werner nadaje kap. chełm. 300 ł. koło Kurzętnika z użytkowaniem rz. D. (UC nr 126); 1338 bp chełm. Otto i w. m. Dytrych v. Altenburg ratyfikują granice między bpią i zakonną cz. z. lub.; rz. D. stanowi cz. tych granic (UC nr 261); 1378 rz. D. stanowi cz. granicy dóbr bpstwa płockiego w z. lub. (UC nr 351); 1411 traktat pokojowy polsko-krzyżacki w Toruniu wyznacza komisję dwunastu dla decyzji w sprawie rybołówstwa, żeglugi i brzegów rzek Wisły i D. (Stv. 2, 87); 1435 traktat polsko-krzyżacki w Brześciu Kuj. określa środek rz. D. jako granicę między Królestwem Polskim i ziemiami Zak., na tym odcinku wspólnych granic nie ma być żadnego młyna, tak aby brzegi łącznie z mostem stanowiły drogę publiczną (ibid., 201); → Byszwałd, Chełmonie, Elgiszewo, Górsk, Grabowo, Kaszczorek, Lubicz, Michałowo, Mokre, Mortęgi, Mszanowo, Niedźwiedź, Nogat, Nowydwór par. Brodnica, Pluskowęsy, Sampława, Świecie.