JURCZYCE

(1365 Jurczicze, 1387 Orcicz, 1404 Iurczyce, 1426 Jurczyc, 1452 Jurczice) 5 km na SW od Skawiny.

1. 1427 księstwo ośw. (ZDM 2, 393); 1470-80 ziemia zator. (DLb. 3 s. 221); 1581 pow. szczyrz. (ŹD s. 42); 1581 par. Radziszów (ŹD s. 42); 1598 par. Stary Radziszów (WR k. 224).

2. 1427 Kazimierz książę cieszyński i pan ośw. rozgranicza dobra Radziszów należące do kl. tyn. od dóbr J. należących do Andrzeja, Stan. Dacha, Jana i Marcina w księstwie ośw. Granicę mają stanowić potoki → Mogilnica i → Babi Potok, które zlewają się razem w jedną rzekę powyżej Radziszowa. Do kl. będzie należeć brzeg tych potoków ciągnący się w kierunku Radziszowa, Zorzowa [dziś Rzozów] i Woli [dziś Wola Radziszowska], zaś do szlachty z J. brzeg potoków ciągnący się w kierunku J. Szlachta z J. może w swoich dobrach nad tym potokiem założyć dla swego użytku sadzawki i młyn (ZDM 2, 393); 1470-80 J. graniczy ze Skawiną, Samborkiem, Zorzowem [dziś Rzozów], Gołuchowcem i Wolą Brunaczowską [Radziszowską] (DLb. 3 s. 190-193).

3. Własn. szlach. 1365 Michał z J. podsędek ośw. (ZDM 4, 981); 1387 Paweł kmieć z Łączan w sporze z Paszkiem z O. o 50 pni bartnych (truncis apium) (SP 8, 4289); 1404 → p. 5; 1409-21 Jarosław z J. (GK 1 a k. 127; ZK 7 s. 147-9); 1409 Jarosław z J. w sporze z Gieraszem niegdyś „de Konarky” [nie zid.] (GK 1a k. 127); 1419 Maciej z J. wraz ze swym poręczycielem Klemensem Kukiełką z Wierzbna [pow. prosz.?] przeciwko Mik. Słęce o konia. Słęka zeznał, iż tegoż konia mu ukradziono i że zatrzymał go na brzegu rz. Wisły (SP 2, 1672); 1421-69 Andrzej z J. h. Radwan bratanek Jarosława z J., nazwany Baranowskim w 1468 r., dz. J., oraz od 1451 r. Banowic, Poręby, Łętowni oraz cz. Trzemeśni1Może identyczny z Andrzejem Dachem z J. występującym w latach 1462-3 (ZK 7 s. 148; 14 s. 70-71, 102; 17 s. 496, 629; 15 s. 115; GK 2 s. 213; SP 2, 1976; Tyn. 159; ZDM 2, 393; DSZ 223; Mp. 5 nr 50; SP 7/2, 1106); 1421 Jakusz z J. (ZK 1 s. 147); 1426 Michał z J. (Tyn. 159); 1426-7 Stan. Dach. z J. (Tyn. 159; ZDM 2, 393); 1426 Piotr Broski dz. z J. (Tyn. 159); 1427 Jan i Marcin z J. → p. 2 (ZDM 2, 393); 1428 Michał s. Rossmana (filius Rossmany) z J. (GK 3 s. 51); 1451 Marcin Birowo z Przybenic sprzedaje za 400 grz. Andrzejowi z J. całe posiadłości Banowice, Porębę i Łętownię oraz cz. Trzemeśni (ZK 14 s. 70-71); 1458-60 Paweł z J. h. Ławszowa (ZK 14 s. 378; SP 7/2, 1047-8, 1052-4; ZK 15 s. 24, 47, 75-6, 112, 123, 126, 153); 1461 szl. Jan Romiesz dz. z J. (GK 15 s. 334); 1462-3 Andrzej Dach z J. (ZK 15 s. 251; 17 s. 22, 77); 1466 Stan. Szreniawa z Imbramowic [pow. krak. par. własna] tenut. wsi Łęki [pow. śl.] odstępuje tę wieś za 40 grz. Zawiszy z J. (ZK 17 s. 368); 1468 Jan Wilczek z Boczowa i Lipnika [pow. szczyrz. par. Wiśniowa] zeznaje, że zastawił za 200 fl. węg. Andrzejowi Banowskiemu z J. aż do pełnego wykupu wieś Lipnik (ZK 17 s. 496); 1469 Filip z J. i Jan Dubassowic z J. h. Zawisza, zaw. Nowina (SP 7/2, 1106); 1470-80 J. w ziemi zator. We wsi łany kmiece (DLb. 3 s. 221); 1508 Kasper Jurczycki szlachcic księstwa zator. (Corpus Iuris Polonici, wyd. O. Balzer, t. III, Kr. 1906, nr 36); 1513 Rafał Ryszarski z J. (ZK 22 s. 182).

5. 1404 Mik. Piser [z Pyzdr w woj. kaliskim] archidiak. sand. z ramienia oficjalatu krak. rozstrzyga spór między kl. tyn. a szl. Bieńkiem, Frankiem, Rafałem, Andrzejem, Jakuszem, Kuszkiem czyli Kuchem, Więcławem czyli Więszem dziedzicami z I. o dzies. wart. 14 grz. rocznie, należną kl. tyn. od dawna, a wstrzymywaną przez dziedziców i nakazuje jej płacenie i wyrównanie zaległości (Tyn. 135); 1470-80 dzies. snop. z łanów kmiec. w J. klasztorowi tyn. (DLb. 3 s. 221); 1529 stołowe 6 gr dla pleb. w Starym Radziszowie; dzies. snop. wart. 1 grz. z J. dla kl. tyn. (LR s. 155, 247).

6. 1424 Andrzej z J. pobiera od starosty krak. na wyprawę wojenną przeciw Husytom z zasiłku króla Węgier 4 grz. na 4 konie i jeszcze 1 grz. (SP 2, 1976); 1452 Maciej z J. kołodziej przyjmuje pr. miejskie krak. (Kacz. 6052); 1459 Paweł z J. naganiony przez Jana Osieckiego [z Osieczan] oczyszcza swe szlachectwo herbu Strzepa zaw. Ławszowa przedstawiając 6 świadków (SP 7/2, 1047-8; ZK 15 s. 24); sąd orzeka, iż Jan Osiecki [z Osieczan] za zadanie ran krwawych i sinych Pawłowi z J. ma zapłacić jemu karę XV oraz tyleż sądowi (ZK 15 s. 47); 1460 sąd orzeka, iż Jan Osiecki pod karą XV dla strony i dla sądu ma dać Pawłowi z J. z tytułu 100 grz. za zadane mu rany wwiązanie do dóbr swoich dziedz. [w Osieczanach], gdzie jest 10 grz. czynszu rocznego (ZK 15 s. 75-6, 112, 123); 1460 Sędek woźny sąd. daje Pawłowi z J. wwiązanie do 10 grz. czynszu rocznego w Osieczanach z tytułu 100 grz. za rany zadane przez Jana Osieckiego Pawłowi z J. (ZK 15 s. 153); 1470-80 Piotr Jurczycki dz. w Polance (DLb. 3 s. 221); 1483 Kasper s. Mikołaja z J. studentem Akad. Krak. (Ind. s. 44).

8. Domniemane wczesnośredn. cmentarzysko ciałopalne (Żaki s. 527 - brak innych wiadomości).

1 Może identyczny z Andrzejem Dachem z J. występującym w latach 1462-3.