KUŹNICA koło CZĘSTOCHOWY

(1377 ferrificium seu montana ferri, 1382 ferrificium) kuźnica bez nazwy, leżąca przy m. Częstochowie nad rz. Żarnową dziś Stradomka, od XV w. opust., 1.5 km na SE od Częstochowy.

[Pow. lel., par. Częstochowa]

Własn. książęca, od 1382 kl. Paulinów na Jasnej Górze. 1377 Władysław ks. opolski nadaje br. Jaszkowi i Niczkowi kuźnicę k. swego m. Częstochowy w granicach od rz. [Żarnowej] tejże kuźnicy do lasów zw. Kadłubek i „Ocoraule” [Okrągłe?] i do rzeki, gdzie mieszczanie częstochowscy od nowa drogę urządzili. Kuźnicę uzyskali na prawie, z jakiego korzysta m. Częstochowa. Co tydzień ww. bracia mają dawać księciu żelazo na 2 pługi. Gdyby ww. kuźnicy lub ich spadkobiercy odeszli z kuźnicy, ale nie z powodu krzywd lub bezprawia doznanego ze strony starosty [olsztyńskiego] lub wójta [częstochowskiego], książę może ją prawnie sprzedać lub komuś nadać wg własnej woli (DP 8); 1382 Władysław Opol. uposaża kl. Paulinów k. m. Częstochowy, m. in. kuźnicą, sadzawką i folwarkiem przyległym do klasztoru. Granica tego folwarku od strony miasta zaczyna się od kopca na S przy końcu granic Częstochowy Starej i biegnie prosto na S do kopca k. wielkiej drogi z m. Częstochowy do klasztoru, przechodzi ją, i dalej na S dochodzi do 7 kopców na granicy z kuźnicą. Tu zamykają się granice między klasztorem a m. Częstochową. Mieszkańcy tej kuźnicy zostają zwolnieni od wszelkich danin i powinności z wyjątkiem spy. Książę zezwala pobierać drewno zarówno braciom zakonnym, m. in. na potrzeby tej kuźnicy, jak i mieszkańcom tej kuźnicy, ale bez wyrządzania szkód barciom książęcym (DP 13); 1388 kleryk Jan s. zm. Macieja Mandrysza i jego macocha Gertruda odstępują za 3 grz. klasztorowi paulinów na Jasnej Górze resztę ról i użytków, tj. łąkę i zarośla, znajdujące się w części [gruntu] kuźnicy, położone przy m. Częstochowie. Pieniędzy tych nie biorą od klasztoru, ale darowują je za duszę Macieja i innych krewnych (DP 29); 1393 Władysław Jag. uposaża kl. Paulinów k. m. Częstochowy, m. in. kuźnicą, sadzawką i folwarkiem, w granicach ograniczonym od miasta → wyżej. Jej mieszkańcy zostają zwolnieni od wszelkich danin i powinności z wyjątkiem 1 miary owsa z łanu. Król zezwala pobierać drewno w lasach król. zarówno zakonnikom, m. in. na potrzeby kuźnicy, jak i mieszkańcom kuźnicy bez wyrządzania szkód barciom król. Zezwala też na eksploatację rudy żelaznej (DP 31).

Uw. Na odwrocie or. z r. 1388 napisano: „ratione agri pod Pilnem Młynem venditi...”. Akta klasztorne z XVII w. pozwalają ustalić położenie tego młyna, podając informację: ,,Folwark nazwany Minorowski między drogami tak nazwanymi pilnomłyńską z jednej strony, a do konwentu Ś. Barbary ciągnącą tak nazwaną kawodzierską [do wsi Kawodrzy] z drugiej strony leżący” (DP 29). Przytoczone wiadomości pozwalają nie tylko zlokalizować założoną w r. 1377 kuźnicę, na której gruncie powstał później Pilny Młyn, ale również wyprostować dotychczasowe bałamutne ustalenia literatury, o czym niżej.

Już w DLb. 3 s. 125 kuźnica ta została błędnie zidentyfikowana z → Kuźnicą Gnaszyn, leżącą w innym miejscu, choć także nad rz. Żarnową. Wiadomości Długosza przejęli bezkrytycznie: B. Zientara → Kuźnica, s. 269; J. Laberschek, Zasięg → Kuźnica Gnaszyn p. 7, s. 22; Z. Leszczyńska-Skrętowa → Gnaszyn w SHGK; i L. Wojciechowski, Najstarsze → Kuźnica Gnaszyn p. 7, s. 140-1.

S. Krakowski, Stara Częstochowa, Częstochowa 1948, s. 170-1, identyfikuje kuźnicę koło Częstochowy z Żeleźnicą, poświadczoną w 1631 r., nie określa jednak położenia Żeleźnicy, nie ma zatem pewności, czy identyfikacja jest słuszna. Zob. Kuźnica Błeszyńska przyp. 1.