KAŁDUS

(1378 Caldenhof, Caldenhov, Caldenhoff, Kaldenhouff, Kaldenhoff, 1570-1 Kałdusz) 3,5 km na SW od Chełmna.

1. 1378 folw. w komt. starogr. (GA 496); 1570-1 teryt. bpstwa chełm., par. Starogród (Bi. 57, 77).

3. 1378-1441 własn. Zak.; 1378 inwentarz folw.: 16 klaczy, 9 źrebaków, 14 szt. bydła, 37 świń i 140 owiec1Inwentarz z r. 1378 podany przykładowo (GA 496, 499, 500, 503-4, 509, 513); 1454, 1457 m. Chełmno prosi króla o nadanie K. z wielkim i małym sądownictwem na pr. chełm. (AST 4, 415-6, 589); 1505 Aleksander Jag. przekazuje okr. starogr. z K. bpowi chełm. (UC nr 768); 1570-1 własn. bpstwa chełm., wieś ma 20 ł. chł., zagrodnicy, luźni, rzemieślnicy (Zap. 20, 319).

8. Grodzisko wyżynne na Górze Ś. Wawrzyńca z jednej strony zabezpieczone Wisłą, a z drugiej parowem, wał od strony lądu, obok osada i cmentarzysko (Łęga 512, 542; Ziel. 26; Dzieje Chełmna i jego regionu 55)2Por. Potterberg.

1 Inwentarz z r. 1378 podany przykładowo.

2 Por. Potterberg.