KAMIONKI WIELKIE

(ok. 1423-4 Kemnik, Grossen Kemnike, Kempnick, 1570 Kamionk) 9 km na SE od Chełmży.

1. Ok. 1423-4 komt. tor. (DK 8); 1570 pow. chełm., par. Gostkowo (Bi. 38, 77).

2. 1446 G. graniczy z wsią kap. Morczynami (UC nr 581).

3. Ok. 1423-4 wlasn. ryc. o 44 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 8); 1446 Tomasz z G. prowadzi spór z kap. chełm. o granice między jego dobrami a Morczynami (UC nr 581-2); 1570 właśc. Marcin Kamiński 6 ł. chł., 1 komornica, wyszynk gorzałki, Feliks Kamiński 6 ł. chł., 5 zagr., 1 komornica, karczma (ŹD 42).

6. 1440, 1442 Tomasz v. der Trommoney (z Trumni) z K. występuje na zjazdach jako przedstawiciel rycerstwa okr. tor. (AST 2, 166, 438); 1448 tenże sędzia z. chełm. (ibid. 3, 63); 1527, 1529, 1536 junker Thyme z G. K. (MT 534-5).