KAMIONKOWSKIE

jezioro (1370 Peszke) na NE od wsi Kamionki Małe.