KARBOWO

(1239 Caruowo?, ok. 1423-4 Karkaw, Carffaw, Karben, 1535 Carwowo) 2 km na NE od Brodnicy.

1. Ok. 1423-4 komt. brod. (DK 15); 1437-8 wieś, komt. brod. (GZ 87); 1489 okr. brod. (MS 1, nr 2027); 1570-1 pow. mich. stwo brod., par. Żmijowo (Bi. 48, 77).

3. 1239 własn. bpstwa płoc.; Bolesław maz. potwierdza przynależność wsi C. i in. do zamku w Świeciu (CMas. nr 384); bez daty, wieś czynsz, o 60 ł., z tego 6 ł. sołt. i 4 ł. wolne do użytku listowego, 7 ł. własn. ryc. (PlO 58); ok. 1423-4 Tworseam z K. ma 7 ł. i obow. 1 służby w zbroi lekkiej (DK 15); 1437-8 własn. Zak., 43 ł. czynsz., 17 ł. os. i 26 ł. opust., płacą po 15 1/2 szk. z łanu, karczma opust. (GZ 87); 1446 Ludwik z K. obow. do 1 służby w zbroi lekkiej, Tworseam z K. obow. również do takiej służby (PlO 58, 59); 1489, 1535 własn. król. oddawana w zastaw (MS 1, nr 2027; 4/2, nr 7233); 1570-1 własn. król., 43 ł. czynsz., 6 ł. sołt., 11 ł. lemańskich, karczma, kuźnia, zagrodnicy (Zap. 20, 311).

6. 1414 szkody woj. na 1800 grz. (PlO 58).