KANTEL

(1338 „bona ad Cantil Pruthenum spectante”) osada zag., leżała na SW od Brodnicy.

1338 w. m. Dytrych v. Altenburg nadaje 10 ł. i 9 morgów koło Słoszew, które posiadał niegdyś Prusak Cantil, niejakiemu Grawdenowi (PrU 3/1, nr 166); 1340 wieś Niewierz graniczy z dobrami, które Cantil posiadał (PrU 3/1, nr 323); 2. poł. XVI w. pow. mich. (Bi. 52); 1605 występuje jeszcze pod nazwą Grabda lub Kantel (PlO 108).