KAMIONKI MAŁE

(1328 Kemenick, Kemenyck, Kemenyk) 9 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1328 w. m. Werner v. Orseln nadaje kl. żeńskiemu w Toruniu dobra K. i inne (UC nr 220); 1370 w. m. Winrych v. Kniprode nadaje kl. żeńskiemu w Toruniu jez. Peszke (Kamionkowskie) w dobrach kl. w K. i należące dotąd do komt. bierzg. (UC nr 325); 1403 kl. bened. w Toruniu sprzedaje mł. na rzece Łące Tomaszowi Herzfelt z obow. przemiału dla wsi kl., między in. dla zagr. w K. (MT 534); 1415 K. wlasn. kl. bened. w Toruniu, 4 pługi (UC nr 490); XVI w. pow. chełm., par. Gronowo (Bi. 45, 77).