KANTYŁA

(1414, ok. 1423-4 Canten, Cantil, 1570 Kantilla ) 8 km na NE od Brodnicy.

1. Ok. 1423-4 komt. brod. (DK 15); 1570 pow. mich., par. Pokrzydowo (Bi. 52, 77).

3. Ok. 1423-4 wlasn. ryc., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 15); 1446 Jeske z C. wśród rycerstwa komt. brod.; 1566 Anna z Jajkowa odstępuje swemu bratankowi Jak. Kantyłowskiemu swą cz. w Świeciu i K.; 1567 Valten Kantyłowski sprzedaje 5 ł. w K. Raf. Działyńskiemu (PlO 57); 1570 Jakub Kantyłowski ma 7 ł., 2 zagr., Mik. Kantyłowski 2 ł. (ŹD 55); Rafał Działyński 2 1/2 ł. (Zap. 20, 316).

6. 1414 szkody woj. na 150 grz. (PlO 57).