KARCZEWO

(1414 Roden, 1449 Roddin, Boddin?) 11 km na NE od Golubia.

1414 wieś o 30 ł. spalona i opust. (Br. 154); 1449 folw. Zak. w komt. gol., inwentarz folw. 136 świń (GA 409); XVI w. folw., własn. król., pow. chełm., stwo gol., par. Łobdowo (Bi. 32,77).