CHARLĘŻ

(1390 Carlyansz or., 1409 Carlassz, Karlacz, 1415 Carløsz, 1417 Carlosz, Karlansch, 1443 Karlas, 1445 Kyerlansch, 1462 Charlasz, 1470-80 Karwansch), 14 km NE od Lublina).

1. Pow. lub., par. Bystrzyca.

2. Granice: 1430 z Jawidzem (ZL II 269). 1466 z Jawidzem i Spiczynem (ZL V 462). 1476 z Grabianowicami i Spiczynem (ZL IX 127).

3. Własn. szlach. 1390 dz. Syrzebro! Carlanski (ZDM IV 1090). 1409-28 Świętochna Karlanthska, 1417 wd. po Adamie (TA VII 179-462), ZL II 101-142, X 115-315). 1409-58 Anna, 1441 ż. Jakuba, 1458 wd. po Jakubie z Mętowa łowczym lub. (TA VII 460, ZL I 76-206, II 95-269, IV 265, X 59 148). 1417-48 Jadwiga z Ch. i Krężnicy (ZL V 229, 462, X 173). 1417 dział między córkami śp. Adama: Annie i Dzichnie 1/2 Ch., Jachnie i Jadwidze 1/2 (ZL X 173). 1445 Anna i Jadwiga zezwalają Piotrowi z Grabianowic na wyrąb drewna na budowę, Mścisławowi na opał, zaś ich poddanym na wypas bydła w dąbrowie (ZL I 80). 1443 dz. Zaklika 1 jego s. Jakub [z Bystrzycy], Barbara, Jadwiga, Anna (LP 35). 1453 dz. Anna i Katarzyna, siostry Wacława i Stanisława (ZL I 137). 1453-66 Stanisław br. Wacława (ZL I 137, V 462). 1454 Wincenty Grotowic z Drzewc zastawia w. Ch. za 80 grz. Andrzejowi z Tomaszowic (ZL IV 158). 1462-3 dz. Katarzyna ż. Jana Mętowskiego, Małgorzata, Dorota, Jadwiga, Elżbieta, Anna, Paweł, Stanisław, Wincenty, dzieci Grota z Drzewc (ZL V 56, 373). 1463-6 Mikołaj Orzechowski z Ch. (ZL V 377-451, VIII 22). 1476 dział cz. w Ch.: Andrzejowi Płazie z Tomaszowic od granic grabianowskich ze starym dworem, 1/2 pastewnika, łąka nad rz. Bystrzycą do granicy spiczyńskiej i 3 kmieci; Andrzejowi Słodkiemu z Giszowic nowy dwór, pole stronę dworu, 1/2 pastewnika, 2 kmieci, łąka od Bystrzycy do wzgórz spiczyńskich, pole na niwie przy granicy żebrakowskiej (ZL IX 127). 1480 → Strzeszkowice. 1531 pobór z cz. Stanisława 3 ł. (RP).

5. 1479 oficjał sand. przysądza kościołowi w m. Czemierniki dzies. snop. z ról dworskich Mikołaja Pszonki, Abrahama Giszowskiego i Borzechowskiego w Ch. (OL XVIII 250-4). 1529 dzies. z folw.1/2 grz. plebanowi w Czemiernikach, dzies. snop. z ról. km. wart. 4 1/2 grz. bpowi (LR 33, 423).