CHMIELIK

(1409 n. Chmelik, 1441 n. Chmyelik) dziś Chmielnik, 6 km NW od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Wojciechów.

2. Granice: 1416 ze Szczuczkami (LP 150). 1427 dąbrowa na granicy z Poniatową (ZL II 104). 1429 z Wojciechowem i Szczuczkami (ZL II 209). 1451 z Poniatową i Szczuczkami (ZL IV 65). 1453 z Wojciechowem (ZL IV 132).

Drogi: 1418 do Poniatowej (ZL X 265). 1129 do Szczuczek, Wojciechowa, Wojciechowski bród (ZL II 209, 214, 242). 1443 do Poniatowej, Krza, Pankracowic (ZL I 214).

Łąki: 1414, 1419 Płona Łąka (ZL I bp., X 294). 1416 łąka na Kukawcu (LP 142). 1419 k. Jeziorka (ZL X 294). 144.3 Saskowska Łąka (ZL I 65).

Role: 1419 k. Jabłoni pod Wojciechowem (ZL X 276). 1443 Gęśle przy drodze do Poniatowej (ZL I 213-4). 1451 Wielki Łan k. granic Poniatowej i Szczuczek (ZŁ IV 65).

3. Własn. szlach. 1409-28 dz. Skarbek br. Nawoja (TA VII 43-215, ZL II 95- 161, X 169-355). 1409-28 Stanisław Bończa (TA VII 43-264, ZL II 96-181). 1409-29 Mikołaj (TA VII 103-433, ZL II 96- 237, X 350). 1409-28 Marcin (TA VII 191, ZL II 95-178, V 177-186). 1409 Jachna ż. Stanisława z Wronowa zastawia cz. przypadającą jej po ojcu Macieju Marcinowi za 30 grz. (TA VII 191). 1409-29 Jakusz- Jakub (TA VII 212-316, ZL II 96-242, X 190-7). 1418 Jakusz Wawrowic (ZL X 204). 1428 Jakusz Lubek (ZL II 165). 1409-27 Mateusz (TA VII 191, ZL II 96). 1409-20 Wojciech z Ch. alias Rykaczowa [Mazowsze] h. Dołęga (TA VII 433, RH III 55, ZL V 95, X 250-350). 1409 Wierzbieta (TA VII 304-25). 1409-30 Katarzyna ż. Mikołaja Zapadło (TA VII 212-35, ZL II 245-68 , V 97-8, X 9-355). 1414-29 Mikołaj Zapadła (ZL I bp., II 103-210, X 9-288). 1414-30 Nawój br. Skarbka (ZL II 95-274, V 97-3, X 141-288). 1414-27 Małgorzata-Masiota (ZL II 96, V 95-7). 1416 Mikołaj Jakubowic [różny od M. Zapadło] (ZL X 111). 1417-29 br. Bartosz i Mściszek-Mścigniew (ZL II 96-228, X 184-382). 1418 Wit z Ch. (RH III 50). 1418-26 Kiełcz (ZL V 177, X 206-382). 1418-27 Marcin podpisek, 1428-31 pisarz z. lub. (ZL II 113-215, X 250, AKH III 50). 1419 Anna z Ch. alias z Krza (ZL II 209). Urszula (ZL X 318-38). Witosław (ZL X 283). Br. Dobiesław i Stanisław (ZL X 276). 1427 Maciej Glinka (ZL II 103). 1448 Glyancza! (KL 987). 1427 Świetochna (ZL II 95), Marcin, Marcin junior i Marcisz z Ch. (ZL II 96). 1429-41 Marcin Głuch (ZL II 237-42, X 145). 1428-51 Dobko-Dobek-Dobiesław Zapadło, synowiec Jana Zapadłowicza (ZL I 1-139, II 159-78, IV 40, X 146-271, KL 5-1242), 1444 na mocy dok. śp. Jana kaszt. lub. wolny jest od jurysdykcji kaszt. (KL 150). 1443 Katarzyna ż. Dobiesława (ZL I 139). 1428-9 Jan (ZL II 178-237). 1429 Jan Wicher (ZL II 219). Jan Skarbkowic (ZL II 259). 1430 Janusz (ZL II 269-74). 1441-53 Marcin (ZL I 5-253, IV 132). 1443 Marcin Mazowszanin (ZL I 65). 1444 Marcin s. i Piechna wd. po Mikołaju Gobianka (KL 114-142). 1445 Marcin Mazanka na mocy dok. Krzesława z Kurozwęk kaszt. lub. wolny jest od jurysdykcji kaszt. (KL 184). 1451 Jachna ż. Marcina (ZL X 50). 1441 Wielisław Skarbkowic (ZL X 146). 1441-58 Jakub-Jakusz (ZL V 205, X 146). 1443- 50 Jakub-Jakusz Lubek, Lubkowic (KL 5-1386, ZL IV 1-8). 1441-5 Jan (KL 15-183, ZL I 34-231). 1443-53 Jan Krzewski z Ch. i Krza (LP 2-57, ZL I 142- 231, XI 19, KL 31-166), 1444 na mocy dok. Jana Szczekockiego star. i [Warsza] z Ostrowa kaszt. lub. zwolniony od jurysdykcji kaszt. (KL 71). 1444 komornik sądu kaszt. (KL 31-166), 1447-8 sędzia kaszt. (KL 912, ZDM VIII 2513). 1448 komornik podkomorzego (LP 36) 1443-53 Jan Zapadłowic, Zapadło, br. Dobka (ZL I 139, VIII 180, X 51-65, KL 66-1242). 1444-70 Jan Godzidło (ZL I 100-235, IV 18, V 215, XI 14, KL 580-966). 1451-66 Piechna ż. Godzidły (ZL V 208, VIII 15, X 51). 1446-70 Jan Makownik (KL 201-1457, ZL IV 1-245, V 89b-199, XI 16). 1450-6 Elżbieta ż. Jana Makownika (ZL IV 6-215, XI 16). 1461 Przechna z Góry, ż. Jana Makownika (ZL VIII 23). 1447 Jan Chróściel (KL 944). 1448 Jan z Piotrowic zamieszkały w Ch. (KL 1028). 1449 Jan Łuszczek (KL 1235). 1450 Jan Mazowszanin (ZL IV 1). Jan Lewart (ZL IV 2). Jan Lodwik (ZL IV 22). 1451 Jan Górny zapisuje ż. Elżbiecie 40 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 56). 1454 Jan Tworzjanowic (ZL XI 15). Jan Żak zapisuje ż. Annie, c. Michała z Łubek, 5 grz. posagu i tyleż wiana (ZL XI 13). 1457-69 Jan Golanka, Golyan (ZL IV 234, VIII 56), 1461-8 Jan Krzewski, s. Jana Krzewskiego (OL II 233-7, ZL V 333-415). 1441-51 Anna z Ch. (ZL I 5-231, X 51-4). 1447-8 Anna ż. Jakuba Puchałki (KL 912-1029). 1451 Anna ż. Mikołaja (ZL X 56). Anna c. Mikołaja z Krzesimowa, ż. Stanisława Lubka z Ch. (ZL IV 51). Anna ż. Krzowskiego, 1456-8 wd. (ZL X 60, OL II 100-143). 1442-8 i 1463-9 Stanisław z Ch. (KL 159-1952, ZL VIII 73, X 94-271). 1447- 65 Stanisław Lubek, Lubkowic, h. Luba (KL 918-1595, ZL IV 266, V 207-403). 1458 Stanisław s. Jakuba Sadurki z Ch. (ZL V 210). 1443 Bartłomiej (ZL VIII 180). 1443-56 Dorota c. Skarbka, ż. Jana (ZL IV 109-186). 1443 Niemierza s. Doroty (ZL IV 109). 1453 Anna sierota, c. Niomierzyny (ZL IV 133). 1443-50 Piotr (ZL I 65-214, IV 18, KL 542). 1443 Piotr Lutkowic (ZL I 213). 1445-7 Piotr Bartkowic (KL 186-599). 1447-9 Piotr Cholewa (KL 903-1326). 1447 Piechna Cholewina (KL 5-42). 1449-50 Piotr Lodwik h. Luba (ZL IV 1-11, KL 1332-1457). 1450 Piotr Lubkowic (ZL IV 18). 1444-69 Zbigniew Zapadło, Zapadłowic (KL 30-1035, ZL I 36, IV 4-7, VIII 73). 1444 Andrzej Lusakowic na mocy dok. Jana Szczekockiego kaszt. lub. wolny jest od jurysdykcji kaszt. (KL 160). 1445-6 Andrzej Lubkowic (KL 187-251). 1446-73 Andrzej (KL 211-1630, ZL V 377-88). 1453 Andrzej Nawojowic (ZL IV 132). 1447-68 Michał (KL 918-86, ZL IV 183-193, VIII 42, X 57-65). 1456 tenże zapisuje ż. Dorocie 25 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 198). 1462-8 Michał Krzowski (ZL V 337-415, VIII 187, X 91). 1448 Maciej Dynia (KL 1050-1216). 1450 Wacław Wosznyowsky (ZL IV 18). 1450 Wacław Gossnyowski (ZL IV 24). 1460 Wacław s. Jakuba Głucha (ZL V 282). 1451-7 Jakub Głuchowie z Ch. alias z Gór (ZL IV 204-240, X 56). 1463-4 Jakub Puchała (ZL X 94, KL 1570). 1464 Jakub Zawada (ZL V 378). 1451 Miecław z Ch. alias z Góry (ZL X 57). 1449 Marcin z Ch. rajca i landwójt sądu pr. niem. w Lublinie (Mp IV 1507). 1453-71 Marcin Nawój, Nawojowic (ZL IV 132, V 11-214, X 310). 1462 Marcin (ZL X 310). 1464 Marcin Golanka (KL 1576). 1466 Dorota z Łucka wd. po Marcinie (ZL V 445). 1451 Mikołaj Syrek (ZL X 51). 1466 Mikołaj s. Marcina (ZL V 445). 1458-71 Tomasz Pierzyna, s. śp. Macieja (OL II 143, ZL V 475, KL 1609). 1460 Mścisław s. Jana Głucha (ZL V 282). 1469 Jan z Ch. i Jaroszowic, jego ss. Mikołaj, Zbigniew, Wacław (ZL VIII 67). 1470-80 cz. Mazura (DLB II 575). 1487 Andrzej z Ch. (MS III, sup. 220). 1497 skonfiskowane dobra Jana Michałkowica w Ch. nadane Mikołajowi Wronowskiemu (MS II 884). 1531-3 pobór z cz. Piotra Górskiego 1/2 ł. km. i młyna; szlachta bez kmieci: Piotr Chrzanowski 1 ł.; Jan Lubek 1/2 ł.; Jan Michałek 1 ł.; Jakub Golan 1/2 ł.; Jan Górski 1/4 ł.; Jan Lasota 1/4 ł., Stanisław Golan 1/2 ł.; Andrzej Nosowski 1/4 ł. (RP).

1417 Mścisław i Bartosz br. sprzedają 2 ł. Chylińskie nad rzeką za 20 grz. Jakuszowi, Wawrzyńcowi i Jakuszowi Lubkowi (ZL X 177). 1445 Jakub z Łucki zrzeka się na rzecz Jana z Wojciechowa star. lub. praw do cz. w Ch. (ZL I 84). 1447 Piotr Bartkowic sprzedaje Janowi Godzidło 2 siedliska, jedno, gdzie sam mieszka i drugie „u kołowrota” wsi (KL 581). 1453 Marcisz Mazur z Łubek sprzedaje Jakubowi Głuchowiczowi z Góry cz. w Ch. za 50 grz. (ZL IV 112). 1460 Jakub i Maciej br. sprzedają cz. w Ch. wraz z siedliskiem i 3 polanki przed wsią Mikołajowi z Łubek za 20 grz. (ZL V 3). Mścisław sprzedaje cz. w Ch. i Górze za 60 grz. Mikołajowi z Łubek (ZL V 282). 1465 Marcisz zw. Nawój odstępuje cz. w Ch. Grotowi z Ostrowa podkomorzemu lub. w zamian za łan w Słotwinach (ZL V 361). 1466 Marcin i Andrzej Nawojowice odstępują cz. w Ch. i Górze Grotowi z Ostrowa tenut. kazimierskiemu w zamian za łan w Słotwinach (ZL V 443).

1445 Jan Konwia kmieć, powód przed sądem kaszt. (KL 186-201). 1451 prac. Jan Gotardowic z Ch. (ZL X 60).

4. 1416 Skarbek z Ch. winien przedłożyć przywilej na pr. niem. (ZL X 110).

5. Poł. XV w. - 1529 dzies. z całej wsi 8 grz. plebanowi (OL I 7, LR 439).