CHMIELÓW

(1415 Chmyelow) osada zagin., leżała ok. 6 km E od Wąwolnicy.

1. [pow. lub., par. Bochotnica?].

Granice: 1423, 1459, 1469 z Czasławicami (ZL II 197, IV 273, VIII 74). 1459 z Piotrowicami (ZL IV 278). 1462 z Cynkowem (ZL V 343).

3. Własn. szlach. 1415-20 dz. Bartko (ZL X 155-369). 1417-20 Wit, Witosław (ZL, X 184-391). 1428-45 Krystyn (ZL I 60-240, II 141-275). 1428 tenże zastawia 1/2 ł. z łąką w Ch. Piotrowi z Bronic (ZL II 197). 1429 Grzegorz (ZL II 219). 1430 Bronka, matka Jana i Krystyna (ZL II 275). 1445-59 Marcin (KL 194, ZL I 228, 240, IV 181-268). 1446 Tomasz (ZL I 228). 1448 Andrzej (KL 1177). 1451 szl. Brzoszczoń (ZL IV 72). 1456 dział: Wojciechowi połowa, Maciejowi i Tomaszowi połowa (ZL IV 202). 1459 szl. Baranek sprzedaje łąkę za 5 grz. Dorocie wd. po Mirosławie ze Strzelc (ZL IV 278). 1460 Maciej (ZL V 262). 1462 Marcin Kopani, Copanya (ZL V 343, X 1-2). 1469 Piotr (ZL VIII 89). 1469-1477 Jan Baranek, Baraniec (ZL V 22, VIII 89). 1470 Maciej, Łukasz, Mikołaj, Stanisław (ZL VIII 121).