CHMIELÓW

(1432 Chmelowo), 10 km E od Parczowa.

Pow. lub., połowa wsi w Ks. Litewskim, par. Parczew. Własn. szlach. 1432 dz. Jan Wierzba (OL I 18). 1518 Zygmunt I zatwierdza ugodę plebana parczewskiego z wikariuszami z Krasnegostawu w sprawie dzies. m. in. z Ch. (MS IV 11 960). 1529 dzies. z całej wsi 3 1/2 grz. przywłaszczone przez wikariuszy krasnostawskich, dzierżawione przez plebana parczewskiego (LR 443). 1531-3 szlachta bez kmieci, cz. Szymona wzgl. Jana 1 ł., młyn o 1 kole (RP). 1546 graniczy z W. Ks. Litewskim (Limites 78).