CHODEL albo KŁODNICA

(1465, 1517 Clodnycza alias Chodel, a. 1480 Chodel), rz., prawoboczny dopływ Wisły, dziś Chodel, Chodelica, albo Chodlik.

1465 płynie przez w. → Żmijowiska (ZL V 4.28). Uchodzi do [Wisły] k. w. Dobre (DHn I 77). Nad rz. 8 km NW od Opola grodzisko VII-VIII w. (Żaki 79 n.).