CHODEL

(1465 Chodel, 1517 Nova Clodnycza, 1529 n. Chodel), XVI-XVIII w. m., dziś wieś nad rz. tej samej nazwy, 12 km SW od Bełżyc.

Pow. lub., par. 1541 przeniesiona z Kłodnicy do Ch. (Szafran 146). Własn. szlach. 1465 granice z Kłodnicą (ZL V 428). 1517 Zygmunt I w m. lokowanym na pr. magd. we wsi Kłodnica, należącym do br. Maciejowskich Bernarda sędziego i Kaspra stolnika lub., ustanawia targi co środę i jarmarki 22 czerwca i 4 grudnia (MS IV 11 279). 1529 dzies. z pewnych ról opatowi świętokrzyskiemu. Plebanowi dzies. z Ch. Wronowa, Poniatowej, Chrzeńca, Chrzanowa, Świdna, Komaszyc, Godowa, Kłodnicy, ogółem 46 grz., 3 wiard. (LR 351, 431-2).