CHMIEL

(1432 Chmyel, 1459 Chmielow, 1460 Chmyelnik) 18 km SE od Lublina.

[Pow. lub., par. Krzczonów]. Własn. król. 1432 Boruta h. Luba [tenut.?] z Ch. (SP VII/2 1615). 1459 Marcisz z Ch. Granice ze Skrzynicami (ZL IV 270). 1460 granice z Gardzienicami (ZL V 1). 1564 wieś jakoby lokowana przed 22-23 laty. 1543 Zygmunt I nadaje Janowi Czasławskiemu wójtostwo w Ch. z 3 łanami. 1564 40 kmieci na 22 1/2 ł., 2 kmieci na 1 ł. na wołniźnie, 7 zagr., karczmarze na 6 ł. (L 21, 26).