JANOWICE

[rad.] (1369 Janouicze, 1412n. Janowicze, Janowycze, Janovice, 1526 Janowicze, 1529 Janowycze, Ianowicze, 1530 Janovicze, 1531 Janouicze, 1532 Janowicze, 1540 Janovicze, 1563 Janowyce, 1576n. Janowice; Kam. 78; Rym. 32) 7 km na W od Kazimierza Dolnego, na lewym brzegu Wisły; ok. 75 km na NE od kl., 15 km na N od → Braciejowic.

1. 1497 z. sand. (MS II 1122), 1506n. pow. rad. (ib. III 2607); 1470-80n. par. Serokomla [ob. → Janowiec] (DLb. II 552).

3. Własn. szlach.

1369 Zaklika z J. (Mp. III 820); 1412, 1417 Zaklika z J. (ZL 1409 572; ZL X 170); 1420-7, 1453 Stanisław z J. (ZL II 98; X 395; OL II 34); 1421 Wit z J. h. Janina (AKH 3 523); 1427, 1447, 1468-9 Mikołaj z J. (ZL II 95; VIII 39083; LPod. 19); 1428 Smarz z J. (ZL II 178); 1450 dz. Katarzyna, c. śp. Stanisława zw. Kot z Kotków, ż. Mikołaja z Plechowa (ZK CCI 338); 1453 Stanisław z J. (OL II 34); 1454 Dorota ż. Grzegorza z J. (ib. 51); 1465 Wojciech Janowski (AS II s. 203); 1466 przy podziale rodzinnym Jan Feliks Oleśnicki otrzymuje m.in. tenutę solecką z wsią J. (AG 6681); 1469 Jan i Mikołaj z J. (ZL VIII 86);

1470-80 dz. Mikołaj Janowski h. Syrokomla, 1 folw. ryc., 3 łkm. (DLb. II 553; III 248, 250); 1491 Mikołaj Piechowski i jego ż. Katarzyna z J. odstępują wieś i okoliczne włości Piotrowi Firlejowi, sędziemu z. lub. (ZL IX 641); [Od 1491-7 wchodzi w skład dóbr janowickich, → Janowiec]; 1497 Jan z Gardzienic rezygnuje na rzecz Mikołaja Firleja z Janowca, chorążego krak., m.in. z dóbr we wsi J., które otrzymał po Annie z J. (MS II 1122); 1506 → p. 4; 1508 należą do wwdy lub. (Paw. 478); 1510, 1526 pobór z 1,5 ł. (RP); 1526, 1530-2, 1540 pobór z 1,5 ł. i młyna o 1 kole (ASK I/8 174; I/10 146av, 388, 658v; I/83 10); 1563 pobór z 2 ł. (LS 1564-5 195); 1576-7 Andrzej Firlej daje pobór z 2 ł. i karczmy (ASK I/8 513v, 721); 1662 pogłówne od 92 czeladzi dworskiej i poddanych (ib. I/67 98); 1787 liczy 190 mkw, w tym 5 Żydów (Spis I 393; II 114); 1789 własn. Mikołaja Piaskowskiego, w dożywociu u Solarego, dochód 121/28 zł (Osad.rad II 237).

4. 1506 król przenosi na pr. średz. wsie Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, chorążego krak. i star. lub., położone między granicami Serokomli i Mszadeł, w tym J. i → Przyłęk (MS III 2607).

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb. Serokomli.

1470-80 z 3 łkm. dzies. snop. i kon. wart. do 2 grz. zwożą do stodoły postawionej przez kl. święt., z folw. dzies. snop. należy do pleb. Serokomli (DLb. II 552; III 248, 250); 1529 z pewnych ról Serokomli, J. i → Mięćmierza dzies. snop. wart. 1/12 grz. należy do stołu konw. święt., z folw. i pewnych ról kmiec. dzies. snop. wart. 2.5 grz. pobiera pleb. Serokomli (LR 351, 428); 1542-3 z powodu zniszczeń spowodowanych przez wylew Wisły wieś nie oddaje kl. święt. dzies. (Gacki 280)1Por. Głodno przyp. 2; 1595 dzies. z ról kmiec. należy do opactwa święt. (AV XX 740, 742); 1660 dzies. z folw. należy do pleb. Janowca (MDS III 36); 1612-21 → Janowiec.

6. Studenci U. Kr.2Identyfikacja miejscowości we wszystkich wypadkach niepewna: 1414-5 Wojciech s. Wierzchosława (Al. I 37); 1499 Mikołaj s. Bernarda (ib. II 51); 1514 Jan s. Jana (ib. 154); 1542-3 → p. 5.

7. LS 1564-5 195; Paw. 319; Gacki 280, 282-6; SG III 427; Wiś.Koz. 57; MDS III 36; Krzepela 407; Szafran 185; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 68.

1 Por. Głodno przyp. 2.

2 Identyfikacja miejscowości we wszystkich wypadkach niepewna.