JEŻÓW

(1436 Yeszow, 1441 Jaszow, 1451 Gezow) 12 km SW od Bełżyc.

Pow. lub., par. Kłodnica, od 1541 Chodel (Szafran 146).

2. Granice: 1447 z Borowem, Kłodnicą i Krężnicą (LP 19). 1460 z Borowem, Wolą Borowską, Kłodnicą. Łąki nad rz. Kłodnicą (LP 86, ZL V 257). 1470-80 z Wronowem (DLB II 547).

3. 1447 n. własn. bpa krak. (LP 18-86, DLB II 547). 1531-3 pobór z 4 ł. (RP).

4. Wójtowie: 1436-53 szl. Wiesław-Wyszko Gałka (SP VII/2 1616, KL 1098- 1484, ZL I 1-227). 1443 Tomasz [wójt?] (ZL I 77-142). 1446 Stanisław Domański [wójt?] (KL 287). 1451-66 Stanisław Gałka (OL II 174, KL 1554, ZL IV 34-214, V 470). 1531-3 wójtostwo dziedz. 1/2 ł. (RP).

5. 1470-80 i 1529 dzies. z ł. km. bpowi (DLB II 547, LR 34).