KACZORY

(1520 Kaczorkowa Vola, 1531 Caczorki), 12 km S od Siedlec.

Pow. łuk., par. Zbuczyn. 1526 star. → łuk. 1531-3 pobór łącznie z Wolą Wiśniowską z 1 ł. i młyna (IIP).