JURKI

(1500 Jwrzna!, 1529 Jurki) 12 km NE od Koziegorynku (Radzynia).

Pow. łuk., par. Trzebieszów. Własn. król.? 1500 Wacław z J. (Ep XI 35). 1529 co drugi rok plebanowi w Ulanie (LR 425). 1531-3 brak danych (RP). 1552 we wsi mieszkają służebnicy grodzcy [,,servitores castrenses”] (RP).