KŁODNICA KOŚCIELNA

(1326 Chlodnitia, 1349 Clodnicia, 1350 n Clodnicza, 1470-80 Clodnycza Maczeyowskego) 11 km SE od Opola.

1. Pow. lub., par. K.

2. Granice: 1429 z Wronowem (ZL II 127). 1447, 1460 z Jeżowem (LP 18-86).

3. Własn. szlach. 1416 dz. Jakusz Ciołek (ZL X 129-351). 1418 tenże zapisuje ż. Hannie 200 grz. wiana na K. i Kornaszycach (Zh X 205). 1419 Anna wd. po Jakuszu Ciołku odstępuje swemu dziewierzowi Wawrzyńcowi K. i 1/2 Komaszyc, które posiadała prawem wiennym (ZL X 327). 1419 Świętochna c. Jakusza Ciołka (ZL X 279) 1420 Anna wd. po Jakuszu Ciołku, ż. Jakusza z Mętowa zrzeka się na rzecz Leona dz. z K., notariusza dworu król. 60 grz. posagu zapisanego jej na K. i Komaszycach (ZL X 352). 1420-30 famosus-nobilis Leon z K. (ZL II 104-276, V 180-6, X 343-60). 1431 Władysław Jagiełło zapisuje Wawrzyńcowi Ciołkowi z K. i s. jego Piotrowi 80 grz. na 4 wsiach na Podolu (ZDM VII 2073). 1442-52 Andrzej Maciejowski z K. i Godowa (LP 18-64, ZL V 221). 1451 tenże odstępuje K. i Komaszyce s. Janowi i jego przyszłej żonie Katarzynie, c. Dziersława z Bidzin [i → Wysokiego] (ZL IV 42). 1451-80 Jan Maciejowski s. Andrzeja (ZL IV 42-172), 1466-80 podstoli z. lub. (ZL V 471-5, IX 121-315). 1451 tenże zapisuje ż. Katarzynie 200 grz. wiana (ZL IV 67). 1473 Katarzyna ż. Jana Maciejowskiego, siostra Mikołaja Kaszowskiego z Wysokiego (BO LX 236). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek. Folw., 6 ł. km., 2 karczmy bez ról, zagr. nie ma (DLB II 546, III 252). 1504-11 Bernard Maciejowski z K,. podsędek z. lub. (MS III suppl. 1333, 1453, IV 9866), 1512-23 sędzia (MS IV 1533-13681. SP VI 248).

1409 Markusz rządca (TA VII 468). Pobór 1531 łącznie z Godowem i Komaszycami z 9 ł., 1533 z 2 ł. (RP).

5. Archid. lub. 1349 Świętopietrze 1 sk. (MV II 228). Plebani: 1326-7 Bogusław, ekskomunikowany, nie płaci (MV I 171-246). 1350-4 dochód plebana 1 grz. (MV II 373-432). 1409 Mikołaj (TA VII 262-381). 1418-20 Maciej (ZL X 251-362). 1459-70 Mikołaj (OL II 159-65, ZL V 211-474). 1494 Jan (AGAD or. 1882).

Poł. XV w. plebanowi dzies. z w.: Świdnik, Świdno, Godów, Mścisław, Wronów, Chrzeniec, Szczuczki (OL I 7). 1470-80 kościół drewn. ś. Piotra ap. Dzies. z ł. km. plebanowi, z reszty wsi opactwu świętokrzyskiemu. Do par. należą w.: Mścisław, Wronów, Godów, Komaszyce, Jeżów, Wola Jeżowska. Pleban posiada cz. we w. Wronów oraz dzies. z w. Wronów, Godów, Komaszyce, Świdno, Chrzanów, Chrzeniec, Książ, Poniatowa (DLB II 546, III 252). 1529 dzies. jw. z wyjątkiem Książa, ogółem 46 grz., 3 wiard. (LR 431-2). 1531-3 do par. należą w. → Chrzanów, Chrzeniec, Godów, Jeżów, Komaszyce, Poniatowa, Świdno, Wronów (RP). 1541 par. przeniesiona do nowo lokowanego m. → Chodel.

8. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 516, 522).