KŁODNICA

[dane odnoszą się do jednej z niżej wymienionych wsi tej nazwy]:

1409 Paweł z K. (TA VII 309). 1409-35 Michał h. Awdaniec (TA VII 121-454, AKH VIII 474, ZDM V 1267-1409, ZL II 115-286, V 93-8, X 156-383), 1419 komornik z. lub. (ZL X 298). 1416 Marcisz (ZL X 110). 1417-9 Stanisław s. Michała (ZL X 140-297). 1418-9 Wacław s. Michała (ZL X 253-92). Łukasz (ZL X 221-93). 1423 Włodko (ZL V 177-86). 1427 Elżbieta (ZL X 243). 1428 Masiota (ZL II 140). Szl. Piotr (ZL II 146-59). 1441-3 Jan (ZL I 33-60). Szl. Piotr (ZL I 47-144). Szl. Mikołaj s. śp. Włodka (ZL I 47-66). Cecylia alias Więchna, siostra Jana (ZL I 9). 1443 Masiota wd. po Więcku (ZL I 144). Elżbieta ż. Mściszka (ZL I 171). 1451 2 Janów i Mikołaj (ZL IV 54, 64). 145.3 Piechna ż. Jana (ZL I 139). 1454-62 Pietrzyk-Piotr (ZL IV 247, V 303, XI 16). 1456-69 Jan (ZL IV 181-258, V 58-307, VIII 58). 1461-6 Michał (ZL V 445-514). 1462-9 Mikołaj Kłodnicki (ZL V 61, VIII 52-100). 1466 Magdalena ż. Stanisława z K., c. Pawła z Kosarzowa, otrzymuje 80 grz. posagu (ZL V 441). 1468 Dorota dz. w K., c. Jakuba Dłoto (ZL VIII 39). Sedochna z Dolinowa, ż. Mikołaja z K. (ZL VIII 42).