KOCKO

(1203 Kocsko fals., 1258 Cxocks... quod vulgariter dicitur Narve kop., 1326 Chozcow, 1346 Chotsco, 1417 n. Cothssko or.), dziś Kock, od 1417 m.

1. 1258 kasztelania łuk., 1417 n. pow. łuk., par. K.

2. 1470-80 granice ze Skromowicami rzeką Wieprz, z Oszczepalinem, kopcami (DLB I 630). 1471 Grot z Ostrowa podkomorzy z. lub. i luk., oraz delegaci bpa i kapituły płockiej zezwalają Jakubowi ze Skromowic sędziemu z. łuk. na zbudowanie mostu przez rz. Wieprz od jego brzegu do brzegu kockiego pod warunkiem nie pobierania opłat od ludzi klucza kockiego oraz pułtuskiego [Mazowsze] zaopatrzonych w pismo, lub znak bpa i kapituły (ADP or. 339). 1564 droga z Lublina przez K. na Litwę (AS XIX 321).

3. Własn. → klucz kocki. 1203 targ i karczma (Koch 301, fals.) 1443 Władysław [Warneńczyk] zezwala na odbywanie w K. targów co czwartek i jarmarków na Boże Ciało (ZDM III 660).

1470-80 54 ł. mieszczan. Mieszczanie płacą z ł. po 11 gr, z domu, lub od warzenia piwa po 8 gr, prasołowie, piekarze, sukiennicy, rzeźnicy, tkacze sukna i płótna, szewcy, krawcy, kowale i in. rzemieślnicy po 4 gr, rzeźnicy dają 1 kamień łoju. Wielu mieszczan posiada liczne barcie składając daninę w miodzie. Młyn nad rz. Czarną (DLB I 629-30, II 566). 1531-3 szos 6 grz. Młyn dziedz. o 2 kołach (RP).

4. 1417 Władysław Jagiełło na prośby Jakuba [z Korzkwi] bpa płockiego. zezwala na lokację miasta we w. K., przenosząc je na pr. magd. Ustanawia targi co sobotę i jarmarki na Boże Ciało (ZDM VI 1813).

1455 szl. Dziersław z Brzezic sprzedaje wójtostwo w K. za 100 grz. Jakubowi ze Skromowic (ZL IV 170). 1470 wójt z K. oskarżony o gwałtowne uwolnienie więźniów nie stawia się przed kapitułą płocką, ani nie przedkłada przyw. na wójtostwo (ADP L 24). 1470-80 wójtostwo z 4 łanami (DLB I 630). 1475 Tomasz Giżycki wójt w K. (APL or.) 1496 Jan Stanisławic i Stanisław Molenda mieszczanie z K. oskarżają szl. Mikołaja Świderskiego wójta, że uczynił „multas turbaciones et insolencias” (EpP XV 267). 1506 bp płocki postanawia, aby wójt w K. nie pobierał od mieszczan z tytułu posiadanego przyw. nic ponadto niż to pobierał dotychczas (ADP L 72). 1508 bp płocki poleca wójtom w K. Janowi, Marcinowi i ich matce przedłożyć przyw. przed kapitułą (ADP L 87). Kapituła postanawia, aby bp skupił wójtów w K. płacąc im po 10 kóp gr. od wykarczowanego ł. oraz taksę ustaloną przez delegatów kapituły (ADP L 91). 1514 szl. Marcin wójt w K. i starosta wyszkowski (EpP VII 249).

1515 Zygmunt I zezwala Mikołajowi Firlejowi wdzie sand. na wykupienie wójtostwa w K. z rąk Doroty i jej dzieci (MS IV 10789). 1521 Zygmunt 1 zezwala Mikołajowi [Firlejowi] tenut. na wykupienie wójtostwa w K. z rąk Doroty wd. oraz Marcina i Jana, ss. Świderskiego (MS IV 3647).

5. 1203 wzm. kośc. (Koch 301, fals.) 1327 n. dekanat rad. (MV I 246). 1437 bp Zbigniew [Oleśnicki] wyłącza z par. w. Chordzierza, Gułów i Oszczepalin (ZDM II 500).

1447 kośc. NMP (Mp IV 1488). 1470-80 kośc. drewn. Wniebowzięcia NMP. Do par. należą w. → Giżyce, Górka, Luszawa, Łukowice, Pożarów, Skromowice, Sułoszyn, Talczyn, Tarkawica, Wola Skromowska (DLB I 630-2, II 566-7).

1346-9 świętopietrze 2 1/2 sk. (MV II 199-228). 1373 2 1/2 grz. (Gromnicki 395). 1354-5 dochód par. 1 grz. (MV II 431-9).

1531 bp Piotr [Tomicki] na prośby szlachty z. lub. wyłącza par. K. i Czemierniki [m.] z dekanatu radomskiego i włącza je do archid. lub. (Kock, arch. par. or.) 1531-3 do par. należą ponadto w. → Dębica, Osowno, Serocko, Tchórzów, Wola Osowieńska, Wrzosów (RP).

Plebani: 1326-7 Bartłomiej (MV I 246). 1427 Mikołaj Kwaszenia (ZL II 113). Ok. 1440 Piotr (Mp IV 1488). 1442-7 Stefan (OK VI 348-90, VIII 390-722), 1455 Jaszczołd (OL II 76). 1474 zamiana beneficjów między Piotrem z Gzów plebanem w K., a Stefanem z Mniszewa plebanem w Różanie (EpP X 96-7). 1477 Stefan z Mniszewa (EpP XIII 13, 83). 1479-88 Piotr z Gzów (EpP X 464-601, XI 59-116, XIII 244). 1493 dziedzice z Gzów oskarżają Mikołaja Świderskiego wójta w K. o to, że po śmierci Piotra z Gzów plebana w K. zabrał z jego domu szaty, misy cynowe, talerze, krzesła, uprząż, 4 konie wart. 20 kóp gr., świnie, woły, krowy, srebro i pieniądze wart. ogółem do 200 dukatów. Wójt zaprzecza (EpP XV 62). 1496 Jan Poniatowski curatus w K., pisarz bpa płockiego (EpP XV 148). 1512 Jan Woszczewski burgrabia zamku pułtuskiego i dzierżawca kościoła w K. od Jana s. Salomona z Krakowa, sprzedaje dochody tegoż kościoła za 52 grz. Stanisławowi Gołąbkowi wikariuszowi z K. (EpP VII 22). 1513 Bartłomiej komendarz w K. (EpP VII 188). 1531 Stanisław Młodecki prepozyt w K. i Czemiernikach przekazuje dożywotnio dochody z tych. par. z zastrzeżeniem swego utrzymania, Mikołajowi Firlejowi patronowi tych kościołów, a to celem zbudowania z cegły przez Firleja kościoła w K. (Kock arch. par. or.).

Poł. XV w. plebanowi dzies. z w. Osmolice [pow. stężycki], Luszawa, Tarkawica (OL I 7). 1447 Sąd polubowny przysądza plebanowi w K. dzies. snop. z m. K. oraz w. oba Ostrowy, Pożarów, Górka, Opatki, Tchórzów, Ossowno, zaś z w. Tchórzów! Luszawa i Tarkawica bpowi i kapitule krak. (Mp IV 1488). 1470-80 2 ł. plebana, z łąkami. Plebanowi dzies. z m. i → klucza kockiego (DLB I 629-30). 1529 prepozytowi i mansjonarzom dzies. z K. i w. Tchórzów, Ossowno, Wola Ossowińska, Tchórzowiec, Talczyn, Stoczek, Ostrów, Górka, Pożarów, Skromowice, Białobrzegi, Serock, łącznie z kolędą 65 grz., 3 wiard. Prepozytura [szpitalna] Ś. Ducha nowo erygowana (LR 424).

7. K. Myśliński, Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada Mazowieckiego z r. ok. 1239, Studia hist, księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr S. Arnolda, Warszawa 1965, s. 288-300.

8. Grodzisko wczesnośr. (Żaki 515, 522).