KOLCZYN

(1436 Calczyn, 1458 n. Colczin) 14 km SW od Opola.

Pow. lub., par. Rybitwy (DLB II 556). Własn. szlach. 1436 dz. Stefan h. Sokola (RH III 109). 1458 Stanisław wójt i Piotr Skóra kmieć (ZL V 209). 1468 dobra macierzyste Doroty ż. Absaloma Balickiego z Rębieszyc (ZL VIII 33). 1461-93 Andrzej Morawiec tenut. (AGAD or. 6714, ZL V 291-414, VIII 33-55, IX 364, 1493 poborca czopowego z. łuk. (MS II 158). 1466 granice z Chrośliną (ZL V 476). 1501-15 Jakub Morawiec z K. chorąży z. lub., 1510-4 starosta lub. (MS II 1482, III 569, IV 2327-9504). 1529 dzies. snop. z folw. i 2 kmieci 2 grz. plebanowi, z pewnych ról bpowi (LR 34, 463). 1531-3 klucz → Rybitwy.