KOCKO-KLUCZ.

1203 Konrad Mazowiecki potwierdza bpowi płockiemu posiadanie m. in. K. z targiem i karczmą (Koch 301, fals. z II poł. XIII w.) 1258 Bolesław Wstydliwy potwierdza bpowi płockiemu posiadanie z nadania monarszego K. z przynależnymi wsiami, wolność od sądownictwa kaszt. łuk. z zastrzeżeniem sądów księcia i wdy sand., od łapania bobrów, stróży, podymnego, powozu, podworowego, narzazu, budowy grodów z wyj. lub. i łuk., od wypraw z wyj. przeciw poganom prowadzonych przez księcia lub wdę sand., z zastrzeżeniem podejmowania łowców oraz przewodu rycerskiego (Mp I 51).

1470-80 klucz składa się z m. K. i w. Talczyn, Górka, Pożarów, 1/2 Tarkawicy, Luszawa. Dwór biskupi z folw., role urodzajne, podzielone na 3 pola (DLB I 629-32). 1471 granice z kluczem → Skromowice (AS V 23).

1445 kapituła płocka postanawia, aby zaproponować bpowi krak. nabycie klucza K. (ADP L 8). 1446 kapituła postanawia przesłać przyw. dotyczące K. [Janowi Koniecpolskiemu] Taszce kanclerzowi król. (ADP L 10). 1506 kapituła ustanawia podatek z dóbr kościelnych w diec. po 1 wiard na terenie Mazowsza i po 6 gr na terenie Królestwa, a to celem wykupienia tenuty Przedbórz k. Piotrkowa i zamiany na klucz K. (AKH VI 129).

1512 Zygmunt I odstępuje m. Raciąż w z. płockiej, dzierżone przez Mikołaja Kosobudzkiego kanclerza płockiego, bpowi i kapitule płockiej w zamian za klucz K. (MS IV 1701). Zygmunt I zezwala bpowi płockiemu na przeniesienie sumy zastawnej z m. Raciąż na K., lub zastawienie K. za tę sumę Bernardowi Maciejowskiemu sędziemu lub. (MS IV 1702). 1515 Zygmunt I odstępuje bpowi i kapitule płockiej m. Raciąż w zamian za K. (MS IV 2453). 1518 Zygmunt I sprzedaje Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy klucz K. w/w wsiami oraz w. Rogów z prawem odkupienia (MS IV 11 526). 1519 Leon X papież zatwierdza zamianę klucza K. (MS IV 23196). 1522 Zygmunt I nadaje dziedzicznie klucz K. Mikołajowi Firlejowi (MS IV 4052).

1452 Jan Kozubowski rządca w K. (OL II 5). 1475 szl. Andrzej Potocki rządca w K. (EpP X 111). 1482 Jan Zieleński starosta łuk. przyjmuje tenutę klucza K. za czynszem 20 grz. [rocznie?] (EpP X 241). 1490 Piotr [z Chodkowa] bp płocki powierza Michałowi z Prażmowa archidiakonowi płockiemu zarząd klucza K. za roczną opłatą 20 grz. (ADP L 41). 1496 Paweł Latochorzewski starosta kocki (EpP XV 266). 1510 Erazm [Ciołek] bp płocki wydzierżawia klucz K. Bernardowi Maciejowskiemu za czynszem rocznym 80 grz. (EpP VI 119).