KOCUDZA

(1377 n. Choczudza or., 1405 n. Coczudza kop.) 6 km SW od Goraja.

Pow. lub., par. Biała (DLB II 576). Własn. szlach. 1377 → klucz Goraj. 1405 → klucz Kraśnik. 1415-1511 → klucz Biała. 1531-3 pobór łącznie ze Zwolą z 10 ł. i młyna (RP).