KOLECHOWICE

(1317 Kolechowice kop., 1390 n. Colechouicze or., 1439 Antiqua Kolechowicze kop., 1442 Kolyechowycze or.) 3 km SW od Ostrowa Lub.

1. Pow. lub., par. do 1442 Łęczna, później Ostrów (ZDM III 630).

2. 1442 droga do Łęcznej (ZDM III 596). 1565 puszcze bartne: Dąbrowa, Witogoszcz, Bór, Bohuszowiec, Wilcze Laski, Goznicza (L 65).

3. Własn. szlach. i król. 1317-30 1/2 wsi należy do br. Dzierżka i Ostasza z Bejsc i Mełgwi (ZDM IV 895, Mp II 602). 1419 Piotr z K. (ZL X 313). 1434 dz. Dzietrzych [z Ostrowa?] (OL I 17). 1459 Jan Kuropatwa [tenut. parczowski] zastawia K. za 200 fl. węgr. Janowi z Berdechowa mieszczaninowi lub. (ZL IV 277). 1488 Kazimierz Jagiel nadaje Mikołajowi Kijańskiemu swemu łożnemu brzeg rz. Tyśmienicy w miejscu zw. Rudka, we w. K. dzierżawy Stanisława Kuropatwy z Łańcuchowa, a to celem wykopania stawu aż do drugiego brzegu we w. Rozkopaczów dziedz. Kijańskiego (MK XCVIII 214) 1488-1564 tenuta parczowska (ZL IX 550).

Kmiecie: 1390 Steczko Rusin (ZDM IV 1090). 1416 Piotr i Grzmisz (LP 140). 1441 Olyfyer (ZL I 1). 1462 (H)ryn (ZL V 65). 1531-3 pobór łącznie z Wolą [Kolechowska] z 5 ł. 1533 pop (RP). 1564 40 kmieci na 10 ł., 1 zagr., młyn, pop (L 65).

4. 1317 i 1330 Władysław Łokietek przenosi 1/2 K. na pr. średzkie (ZDM IV 895, Mp II 602). 1439-49 Piotr Rozmysł wójt, zasadźca → Woli Kolechowskiej, ławnik sądu wyższego prawa niem. w Lubl. (ZDM V 1448, Mp IV 1507). 1531-3 wójtostwo dziedz. z 3 ł. i młynem o 1 kole, skupione przez Jana Tęczyńskiego star. lub. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Parczewie (OL I 7). 1529 dzies. z wójtostwa 1/2 grz. plebanowi w Ostrowie, kmiecie Rusini dzies. nie dają (LR 437, 444).