KOMORZYN

(1413 n. Comorzin, 1420 Comorzino) występuje jeszcze w I poł. XIX w., położony był SE od Zawichostu, a N. od Chwałowic.

1. Pow. urzęd., par. Borów.

2. Granice: 1418-20 z Witkowicami (ZL X 198-344). 1470-80 z Popowicami i Pstrągami (DLB I 357, III 314).

3. Własn. szlach. 1413-20 dz. Sieciej z K. i Chwałowic (ZL I b.p., X 198-397). 1426 Jan z K. (ZL V 187). 1450 Jan z Bychawy swe w. Ochodza, K. i Chwałowice sprzedaje za 600 grz. Janowi z Czyżowa kaszt. i star. krak. (GKr XI 302). 1451 Jadwiga siostra Jana z Bychawy, ż. Mikołaja Bidzińskiego, zrzeka się pretensji do powyższej w. (ZL IV 56). 1458 Jan z Czyżowa zapisuje posag i wiano ż. Barbarze m. in. na w. K. (MS IV, suppl. 917). 1470-80 dz. Jan z Czyżowa h. Półkozic. Folw. → Chwałowice, 7 ł. km., 2 karczmy 1 zagr. (DLB I 194). 1499 z działu po Janie Czyżowskim K. przypada Hieronimowi Zaklice z Międzygórza (MS II 1365). 1531 klucz → Witkowice.

5. 1470-80 dzies. 1 1/2 grz. archid. zawichojskiemu (DLB I 194, LR 462).

6. Wisła często zalewa role (DLB I 194).