KONOPNICA

(1342 n. Conopnicza or.) 7 km SW od Lublina.

1. Pow. lub., par. K.

2. Granic: 1405 z Radawcem: od drogi z Palikijów do K. do ściany Pawła i Mikołaja zw. Pieczkowin! (RML 16). 1411 z Uniszowicami. Dąbrowicą, Sławinem (ZDM V 1241). 1436 z → Czechowem. 1443 z Radawcem (ZL I 65). 1459 z Sulisławicami i Zeborzycami: od stawu w Chłopiu między łanami w. Sulisławice i K. do granic Zomborzyc i potoku Baboszów (LP 83-4, RML 47).

3. 1342 Kazimierz W. sprzedaje K. wójtowi lub. (Mp III 668). 1386 Władysław Jagiełło nadaje m. i. K. Włodkowi z Charbinowic star. lub. i cześnikowi krak. (ZDM VI 1521). 1400 Władysław Jagiełło zaświadcza., że Piotr Włodkowic z Charbinowic sprzedał K. za 600 grz. mieszczanom lub. (ZDM VI 1633). 1452 sąd przysądza Stanisławowi Ligoniowi b. mieszczaninowi lub. od rajców lub. wwiązanie w folw. z 3 ł. w K. (ZK CLI 114). 1453 Kazimierz Jagiel. zgadza się na sprzedaż K. przez Jana Pieczenia wójta lub. na rzecz szpitala lub. (OL XXII 439-440). 1470-80 folw., 50 ł. km. (DLB II 539). 1531-3 pobór z 35 ł. (RP).

1456 Andrzej karczmarz (OL II 108).

4. 1456-61 Katarzyna wd. po wójcie Macieju (OL II 116-241). 1531-3 wójtostwo z 1/2 ł. (RP).

5. 1400 kościół (ZDM VI 1633). 1428 rada m. Lub. zezwala Pawłowi zw. Bando plebanawi kościoła św. Katarzyny w K. na zakupienie 2 ł., które wraz z nadanymi przy erekcji 2 ł. stanowić będą własność par. (ZDM II 398). Poł. XV w. dzies. plebanowi w Giełczwi (OL I 7). 1453 n. szkoła (OL II 39, DLB II 539). 1470-80 kościół drewn. św. Katarzyny. Dzies. po 6 gr. z ł. km. bpowi, z reszty wsi plebanowi. Do par. należą w. → Radawiec i Unieszowice. (DLB II 539). 1529 plebanowi dzies. z folw. w Radawcu i Uniszowicach, meszne z K. ogółem 23 grz. 9 gr. (LR 428-9). 1531-3 okręg par. bez zmian (RP). Plebani: 1424-33 Paweł (Szafran 148). 1440-61 Jan (OL II 39-261). 1485 Piotr (AKH V 171).

6. 1395 Jakusz Paluchowicz z K. otrzymuje od Dymitra z Goraja przywilej na lokację w. Żabno w pow. krasnostawskim (ZDM IV 1118). 1440 Łukasz s. Stanisława z K. zapisany na Uniw. Krak. (Ind).