KOMASZYCE

(1401 Camuszicze kop., 1408 n. Comaszicze or.), 6 km SE od Opola.

1. Pow. 1512-25 urzęd. (MS IV 1533, 4900), 1531 n. lub., par. Kłodnica.

2. 1462 droga z K. do Bobów (LP 127). 1494 Jan pleban z Kłodnicy odstępuje klaszt. świętokrzyskiemu dzies. z ról km. w K. m. in. zw. Czyrsl w zamian za dzies. z ról folw. Chyb, Kąty i Paszkowskie circa Korab (AGAD or. 1882). 1515 granica z Kłodnica Kościelną: rz. Chodel (MS IV 2456).

3. Własn. szlach. 1401-20 cz. Dobka z Pankracowic (ZDM I 239, 273, V 1241, ZL X 157-369). 1418 n. cz. Maciejowskich z → Kłodnicy Kościelnej. 1434 Jasiek z K. (OL I 17). 1455 Jan Maciejowski zastawia K. Małgorzacie córce Dziersława z Gutanowa za 60 grz. (ZL IV 172). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek. Folw. zagr. nie ma. 6 ł. km., karczma bez roli (DLB II 253). 1512 Kasper Maciejowski odstępuje br. Bernardowi K. (MS IV 1533). 1515 Stanisław Tarło ze Szczekarzowic dobra K. i Mścisław trzymane w zastawie od Kaspra Maciejowskiego odstępuje Bernardowi Maciejowskiemu (MS IV 10529). 1533 pobór z 3 ł. (RP).

5. 1470-80 dzies. z folw. plebanowi w Kłodnicy, z ł. km. snop. wart. do 8 grz. opactwu świętokrzyskiemu (DLB II 547, III 253). 1494 → 2. 1529 dzies. z folw. plebanowi w Chodlu, z ł. km. 2 grz. w/w opactwu (LR 351, 432).

6. Zapisani na Uniw. Krak.: 1430 Wojciech s. Macieja; 1487 Andrzej s. Piotra (Ind).