KONARY

(1409 n. Konary), leżały zapewne między Gardzienicami a Stryjną, ok. 7 km S od m. Piaski.

[Pow. lub., par. Częstoborowice?]. Własn. szlach. 1409 Bernard ze Stryjnej zastawia K. za 26 grz. Boguszowi z Wygnanowic (TA VII 76). 1428 granice z Gardzienieami (ZL II 167). Poł. XV w. dzies. plebanowi w Częstoborowicach (OL I 7). 1519 klucz Stryjna (MS IV 3074).