KŁODNICA GÓRNA

(1400 n. Clodnicza. 1464 n. Superior .Klodnycza) 11 km S od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Wilkołaz.

3. Własn. szlach. 1400-35 dz. Marek-Markusz (SP VIII 10353, TA VII 23-454, ZDM V 1269-1409, ZL II 97-286, V 94-179, X 105-383). 1415 sąd ziemski postanawia, aby Jakub kmieć z Wilkołazu do 8 tygodni przedstawił Markuszowi dz. w K., skąd zbiegł, 3 kandydatów do zakupienia roli, lub oddał ją dziedzicowi (ZDM V 1269). 1442-53 Hektor z K. (KL 1001, ZL I 136, IV 101-4). 1456-64 Mikołaj synowiec Hektora (ZL IV 182, V 385). 1453-69 Jan z Górnej K. (ZL I 138, VIII 85). 1470-30 dz. Jan, Hektor, Mikołaj i Michał h..Wieniawa. Folwarki, 8 ł. km. starych i 8 nowych (DLB II 551). 1531-3 cz. Andrzeja, Pawła, Rafała, Jana i Bernarda pobór z 5 ł. i młyna; 1531 szlachta bez kmieci: Ceder, Włodek i Walenty po 1 ł.; 1533 cz. Cedra i Piotra Michałkowicza skupione przez Lasotę podsędka z. lub. - 2 ł., cz. Lasoty podsędka i Włodka 1/2 ł., cz. Walentego Kłodzińskiego 1 ł., cz. Walentego i Włodka 1/2 ł. (RP).

5. 1470-80-1529 dzies. z folw. plebanowi, z 1. km. bpowi (DLB II 551, LR 33, 445).