BIENINO

(1408 or. Byenino, 1419 Benino, 1510 Byenyewo!, pocz. XVI w. Bynyno), dziś Binino, 5 km na W od Ostroroga.

1. 1485 n. pow. pozn. (PG 10, 36); 1508 par. Ostroróg (ASK I 3, 13); 1603 par. Biezdrowo (AV 3, 38).

2. 1434, 1510, 1563, 1580 młyn w B. → p. 3; 1587 Stawki, (Stawki) błoto (K 3, 250).

3. Własn. szlach. 1419-1428 Mik. Baworowski z B. (PG 167, 484; PZ 10, 46v): 1419 tenże przyrzeka zapłacić bratankowi (filiaster) Dziersławowi z Myszkowa 16 grz. szer. gr tytułem poręczenia (PZ 6 k. 1, 5v); 1419 tenże w sporze z Dziersławem z Mirosławia o 16 grz. szer. gr z tytułu poręczenia (PZ 5, 146v); 1422 tenże i jego kmieć Piotr z Chrzypska w sporze z Sędziwojem ze Słopanowa (PZ 7, 16v); 1425 tenże daje 5 grz. czynszu rocznego altarii w kośc. par. w Ostrorogu (Wp. 5 nr 407); 1428 tenże w sporze z Janem ze Śmieszkowa i Kasprem z Dębego [Czarnkowskimi z Czarnkowa] (PZ 10, 46v; KR 5, 25).

1432 Jadwiga ż. Mac. Trzcielskiego w procesie z Jarandem z Baworowa dowodzi, że posiada 1/2 B. tytułem ojcowizny (WR 1 nr 1532); 1434 szl. Nicz burgr. w Ostrorogu w sporze z młynarką z B. (WR 1 nr 1572); przed 1436 Winc. Choryński wraz z Katarzyną, siostrą Mikołaja z Baworowa dostał 1/2 B. i posiadał w 1436 (Cieplucha 129); 1485 Jan i Andrzej bracia niedz. z B. sprzedają swemu szwagrowi (gener) Mac. Studzińskiemu trzecią część B. za 200 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 36); 1493 Jan ze Stojkowa niegdyś Bieniński sprzedaje Janowi z Ostroroga kaszt. pozn. wieś B. oraz zobowiązuje się bronić go od roszczeń osób trzecich i przyrzeka, że brat jego Andrzej i szwagier Mac. Studziński zrezygnują na jego rzecz z B. (MS 2 nr 219, 222); 1502 Wacław i Stanisław bracia niedz. z Ostroroga zapisują kap. pozn. 50 zł węg. czynszu rocznego od sumy 727 zł węg. na Ostrorogu z wsiami, m.in. B., z zastrz. pr. wykupu (CP 5 nr 8).

1499 B. w wykazie zaległości podatkowych (PG 62, 12v); 1508 pobór z 13 1/2 ł. (ASK I 3, 13); 1510 B. zgorzało (ASK I 3, 272); 1510 13 1/2 ł. os., folwark, młyn, karczma (LBP 222-223); 1563 14 ł., 2 karczmy doroczne, młyn korzecznik o 1 kole (ASK I 5, 227v); 1577 B. tenutariusz Zloboczki (ASK I 5, 695); 1580 płatnik poboru Stan. Rusinowski, 13 ł., 3 zagr., karczma dor. z 1/4 ł., młyn dor. o 1 kole (ŹD 23; ASK I 6, 121).

4. 1408 Hektor Ćmachowski w sporze z Piotrem kmieciem z B. dowodzi, że kiedy Piotr przywiódł swego złodzieja przed swego pana, wtedy pan osadził prawo polskie i niemieckie, a Piotr nie chciał go dokonać [tj. nie chciał dokonać jakiejś czynności procesowej] (WR 1 nr 655).

5. 1423 dzies. snop. i od lnu z 14 ł. dla prebendy „Oporowo” w kap. pozn. (LBP 42); 1510 dla tejże prebendy dzies. snop. i ekwiwalent pieniężny za dzies. od lnu z ról kmiecych (LBP 42; wizytacja tej prebendy z pocz. XVI w. zob. CP 111, 60); 1510 dla prepozyta w Ostrorogu meszne z 13 1/2 ł. os., ćw. mąki z młyna rocznie, z karczmy 1 gr rocznie; dla kap. pozn. dzies. snop. z 13 1/2 ł. os.; dla [kośc. par.] w Biezdrowie dzies. z folwarku (LBP 222-223).

6. Piotr „Byenino” były wikary w Słupi [k. Stęszewa] (ACC 11, 124rv); 1494 Jan Bieniński z Bzowa (PG 7, 32v); 1497 tenże bierze udział w wyprawie wołoskiej (ExpBel. nr 397); 1506 Agnieszka z Lubasza i Stojkowa wd. po Janie Bienińskim (PG 13, 99); 1497-1507 Andrzej z Bzowa i B. Bzowski albo Biniński, pleban w Brodnicy, 1512-21 w Chrzypsku, 1513-21 w Kamionnej (SzPozn. 34; ACC 89, 87; Now. 2 s. 465, 467; AC 2 nr 1620); 1507 Jan Bieniński stryj Elżbiety c. Jana Rąbińskiego, ż. Jana Pogorzelskiego (PG 13, 83v).