BOBOLCZYNO

(1398 or. Bobolczino, 1424 Bobolcyno, 1564 Bobulczino), obecnie Bobulczyn, 6 km na NW od Ostroroga.

1. 1435 n. pow. pozn. (PG 1, 71); 1508, 1510 par. Ostroróg (ASK I 3, 13; LBP 223).

2. 1507 bagno Okrąglec (Okranglecz) i łąki Siedliska (Syedliska), położone w kierunku Wronek → p. 3.

3. Własn. szlach. 1398 Sędziwój z B. w sporze z Jakuszem Prusieckim o 10 grz. (Lek. 1 nr 2659); 1399 tenże w sporze z Wyszkiem z Szyszłowa [pow. gnieźn. o 3 dziedziny (Lek. 1 nr 2888); 1405 Jan procurator bpa [pozn.] w sporze z Tamilą wd. po Wojtku z B. o zużycie i roztrwonienie dóbr w Poznaniu, jakie mu przypadły po zgonie Pawliny wójtowej pozn. (KP nr 2375); 1407 Dzierżka z B. i Męka z Biezdrowa w sporze z dziećmi zm. Święszka z Dobrojewa o 1/2 Dobrojewa (ZSW nr 1129); 1409 Winc. Wielżyński pozywa Dzierżkę z B. o zabrane zboże i zadane rany (ZSW nr 1311); 1412 Stanisław, Mikołaj i Świętosław z Dobrojewa w sporze z Dzierżką z B. i Męką z Biezdrowa dowodzą, że Adlart i jego s. Święszek dzierżyli spokojnie 1/2 Dobrojewa przez 30 lat, zanim one ich pozwały (WR 1 nr 883); 1412 woźny zeznaje, że Stanisław, Mikołaj ss. Święszka i ich siostra Anna dziedzice Dobrojewa przeprowadzili dowód ze świadków w procesie z Dzierżką i Męką z B. o 1/2 Dobrojewa (PZ 3, 193).

1419-43 Sędziwój z B., Bobolczyński, Bobolecki (Wp. 5 nr 301; WR 1 nr 1484, 1615): 1424 tenże w sporze z kmieciem Adamem z Samołęża dowodzi, że Adam jest jego człowiekiem (WR 1 nr 1177); 1434 tenże w sporze z trzema kmieciami z Wierzchocina (WR 1 nr 1439); 1435 tenże zapisuje ż. Elżbiecie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 B. (PG 1, 71); 1443 tenże w sporze z Wyszakiem niegdyś z Mieściska [k. Buku] dowodzi, że Jadwiga ani jej ojciec Iwan nie wnieśli mu 25 grz. do B. (WR 1 nr 1611).

1423 w B. 14 ł. (LBP 43); 1450 Andrzej Bobolecki zeznaje, że jego brat Tomasz ze Śremu [k. Sierakowa] zaspokoił go z ojcowizny i macierzyzny oraz zapisuje ż. Annie po 70 grz. posagu i wiana na 1/2 swych dóbr (PG 4, 9); 1464 Jan Bobolecki na całej cz. w B. zapisuje po 50 grz. posagu i wiana ż. Barbarze; taż sprzedaje cz. po ojcu w Golimowie Maciejowi z Nieczajny za 100 grz. (PG 7, 260); 1487 Stanisław i Mikołaj bracia niedz. z B. sprzedają Winc. Sławieńskiemu folwark w B. za 30 grz. z zastrz. pr. wykupu (PG 10, 68); 1487 Jakub dz. w B. otrzymuje pokwitowanie za 1 grz. czynszu rocznego i 12 grz. szer. półgr. sumy głównej na rzecz altarii bractwa kapłanów w koleg. szamotulskiej, którym to czynszem zm. dz. Krzywosąd obciążył B. (ACC 65, 47); 1493 Stan. Bobolecki zapisuje ż. Katarzynie, c. zm. Jana Przystanowskiego [z Przystanek] po 60 grz. posagu i wiana na częściach w B., należnych mu z działów braterskich (PG 11, 4); 1495 Szymon z → Pożarowa zapisuje ż. posag i wiano m.in. na sumie zastawnej na B. (PG 7, 60); 1495 Jakub, Stanisław i Andrzej bracia niedz. z B. i Katarzyna ż. Stan. Boboleckiego, jako pani wienna, zapisują na B. 2 grz. czynszu rocznego mansjonarzom kościoła par. w Ostrorogu (PG 7, 86v); 1497-1520 Mik. Bobolecki, 1497 asesor sądu woj. kal. (ExpBel. przed numerami 68, 191; A 216; MS 4/1 nr 3472).

1507 zamiana między braćmi połowy B. na inną połowę B.; Stanisław i Jakub bracia z B. otrzymują 1/2 B.: kmiecie Maciej Kajek na 1 ł., Kuczyna na 1/2 ł., Orzech na 1 ł., zagroda Andrzeja, zagroda Golęciny, stary dom, 1/2 zwierząt, stara stodoła, rola w stronę Wronek idąc do bagna Okrąglec przez łąki Siedliska; w zamian za to ich bracia Mikołaj i Andrzej otrzymują inną połowę B.: kmiecie Durka na 1 ł., Krzemienka na 1 ł., Wydra na 1 ł., Wach na 1/2 ł., ogród Jakuba, dwie zagrody opust., rola w stronę Wronek idąc do bagna Okrąglec przez łąki Siedliska po lewej stronie (PG 13, 134v-135); 1508 pobór z 4 ł. (ASK I 3, 13); 1509 pobór z 3 1/2 ł. (ASK I 3, 51); 1510 folwark, 3 1/21. os., 11 ł. opust. (LBP 223); 1516 Jakub Bobolecki rotmistrz król. nabywa od Tomasza Wielżyńskiego dworzanina król., 1/2 wsi Golcz, zastawionej Małg. Ocieskiej (MS 4/2 nr 11 005); 1521 Jan Bobolecki (BR 176, 1-2); 1563 pobór z 5 ł., 1 karczma (ASK I 5, 227v); 1564/65 w B. 5 kmieci (LWK 1, 205); 1577 płatnik poboru Agnieszka Bobolecka (ASK I 5, 695); 1580 płatnik poboru Kasper Bobolecki, 5 ł., 5 zagr., 1 komor. (ŹD 23).

5. 1423 dla prebendy kan. „Oporowo” w kat. pozn. dzies. snop. i ze lnu z 14 ł. wsi B. (LBP 43); 1433 Maciej z Chłapowa kan. pozn. w nadziei na zakończenie sporu ugodą, zgadza się na czasowe uwolnienie Sędziwoja z B. od kar kościelnych, w jakie popadł on z powodu zaboru słomy w B. (AC 1 nr 144); 1510 dla prebendy „Oporowo” dzies. snop. i ze lnu z ról kmiecych w B.; dla mansjonarzy w Ostrorogu dzies. z folwarku, zaś meszne podzielone: owies dla prep., a żyto dla mansjonarzy (LBP 43, 223, por. CP 111, 60v).

6. 1499-1516 Jakub Bobolecki (K. Górski, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 275; MS 4/2 nr 11 005); 1507 Zygmunt St. aprobuje zezwolenie króla Aleksandra, za zasługi oddane na Litwie przez Jakuba Boboleckiego, na sprzedaż soli przezeń razem ze Stanisławem z Potulic kaszt. międz. (MS 4/1 nr 165); 1511 Jakub Bobolecki dworzanin król. z Korony bierze w dzierżawę karczmy w Orszy za 347 kóp lit. (Bon. 1, 303).