GRÓDKOWO SĘDZICOWE

(1435 Grothkowo, Grodkowo, Grothkowo Minor, Grothkowo Iudicis, Grodkowo Szędzicowe) dziś cz. wsi Dziembakowo, 7 km na SE od Sierpca.

1. 1497 ziemia płoc. (MS II nr 1096); 1498 pow. płoc.! (MS II nr 1147); 1578 pow. sierp., par. Goleszyn (ŹD 51).

2. 1583 płosa w Dziembakowie, w miejscu zw. Moczydło, od gościńca wiodącego do młyna w Kisielewie do rzeczki, czyli do granic G.; inna płosa od granic Warzyna do granicy G. zwanej Struga (PG 78, 213); 1593 płosa w G. S. pod Grodkowem-Zawiszami, od gościńca suskiego do granic Grodkowa-Zawiszę; inna płosa tamże od drogi suskiej do Goleszyna (PG 96, 185); 1595 płosa w G. pod Borkowem [Kościelnym] w polu zw. Trzy Pręty, od granic Borkowa do drogi wiodącej przez miejsce zw. Czary (PG 98, 133v); siedlisko w G. S. graniczy z Dziembakowem (PG 98, 188); 1596 ogród w G. S. od gościńca wiodącego ze wsi do Sierpca (PG 98, 326).

3. Włas. szlach. 1435 Goszk i Maciej z G. sprzedają Świętosławowi z Kręczkowa cz. w Załszynie za 30 kóp gr pras. (MK 335, 31v, 84); 1454 Jakub z Kręczkowa, Małgorzata z Piączyna, Dorota z Niedziałek, Piechna z Rycharcic, Piotr z Rudowa, Anna z Grochowarska, Stanisław z Bledzewa, Piotr, Marcin, Marek, Dorota, Anna i Barbara z Nasierowa, zabezpieczają Jakubowi i Pawłowi z G. dług 100 kóp gr na swoich cz. w G. (MK 335, 118-118v); w podziale dóbr między braćmi, Marcinem, Jakubem i Pawłem z G., Marcin otrzymuje Wilczą Górę, a Jakub i Paweł G. w całości i części w Kręczkowie; Marcin winien jeszcze dopłacić braciom 70 kóp gr posp. (MK 337, 93); 1497 król Jan Olbracht daje Stan. Rościszewskiemu m. in. skonfiskowane dobra Wojciecha z G. prepozyta szpitala w Sierpcu (MS II nr 965); oraz Wojciechowi Kobrzyńskiemu i Strogomirowi Wilczogorskiemu w zastaw m. in. dobra Małgorzaty Szalkowej w G. M. (MS II nr 1096); 1498 król Jan Olbracht daje Strogomirowi z Wilczej Góry m. in. skonfiskowane dobra Małgorzaty Szalkowskiej z G. (MS II nr 1147); 1508 ksiądz. Mik. Grotkowski mieszka w G. wraz z braćmi (Ep. 16, 259v); 1521-1532 Andrzej Mączyński z G. psęd. płoc., 1526 sędzia płoc. (BOZ Cim. 71, 213; WS 2881A. Wolff błędnie określił Mączyńskiego jako pochodzącego z Gródkowa w pow. wysz. (WS 335). Od sędziego Andrzeja Mączyńskiego pochodzi nazwa Gródkowo Sędzicowe); 1531: 3 1/2 wł. os. (RP 41, 88).

4. 1508 wójt w G. (Ep. 16, 259v).

7. Bon. VII, 115.

1 A. Wolff błędnie określił Mączyńskiego jako pochodzącego z Gródkowa w pow. wysz. (WS 335). Od sędziego Andrzeja Mączyńskiego pochodzi nazwa Gródkowo Sędzicowe.