URZĘDOWSKA TENUTA

1439 n. do tenuty należy w. Dzierzkowice. Władysław [Warneńczyk] zapisuje Janowi Tęczyńskiemu wdzie krak. 840 fl. węg. i 268 grz. na tenucie U. (ZDM V 1446). 1440 jw. 500 fl. węg. (ZDM V 1434). 1441 jw. 300 fl. w złocie (ZDM VIII 2288); jw. 500 grz. (ZDM VIII 2336), 1444 jw. 200 grz. (ZDM III 677). 1467 Kazimierz Jagiel. zapisuje Janowi Tęczyńskiemu kaszt. krak. 250 grz. na tenucie U. (MK XCVIII 237, BJ VI 140). Jw. na w. Dzierzkowice (BJ VI 141). 1468 tenże zapisuje br. Andrzejowi kaszt. małogojskiemu i Zbigniewowi Tęczyńskim 200 grz. na tenucie U. (MK XCVIII 237-8, BJ VI 141). 1469 tenże zapisuje Janowi Tęczyńskiemu kaszt. krak. 300 grz. na tenucie U. (MK XCVIII 240, BJ VI 142). Jw. 250 grz. (MK XCVIII 249). Jw. 200 grz. (BJ VI 141). 1470 jw. 200 grz. (MK XCVIII 241, BJ VI 142). 1474 tenże zapisuje Zbigniewowi Tęczyńskiemu stolnikowi sand. i miecznikowi krak. 2-krotnie po 200 grz. na tenucie U. (MK XCVIII 242, 244, BJ VI 142-3). 1476 jw. 100 grz. (MK XCVIII 242, BJ VI 143). 1479 jw. 100 grz. (MK XCVIII 243, BJ VI 143). 1485-93 tenut. Zbigniew Tęczyński podkomorzy krak. i star. malborski (MS I 1761, II 27, BJ VI 144). 1503 król Aleksander zgadza się, aby Jan i Andrzej br. Tęczyńscy zastawili 1/2 tenuty U. za 825 fl. węg. Mikołajowi Bystramowi z Radlina (MS III 964). Zygmunt I zezwala Pawłowi Czarnemu z Witowic star. brzeskiemu na wykupienie tenuty U. z rąk Tęczyńskiego (MS IV 9783).