UŚCIĄŻ

(1434 Vszczancs, 1477 n. Vsczyandz, 1470-80 Usczacz, 1488 n. Usczyancz, 1501 Wsczacz, 1529 Vscyądz), 5 km SE od Kazimierza.

Pow. lub., par. Kazimierz (DLB II 554). Własn. król. 1434 Jan Piętka z U. (OL I 16). 1477 Mikołaj z Ostrowa tenut. kazimierski odstępuje w. U. Piechnicy wd. po Janie z Psar kaszt. halickim (ZL IX 196). 1488-1510 → tenuta kazimierska. (MS I 1933, II 1471, III 344, 347, IV 1003). 1509 4 kmieci, z których 1 zamiast powinności warzy piwo zamkowe; suma czynszów 1 1/2 grz. (ASK LIV IX 24). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. plebanowi w Kazimierzu (LR 445).