UŚCIMÓW

(1442 Vscimow kop., 1461 n. Hvsczymow, 1472 Wscymow, 1473 n. Vsczymow, 1475 Wsczimow, 1470-80 Usczymow, 1529 Vstymow), 19 km SE od Parczowa.

Pow. 1472 parczowski, 1514 n. lub., par. Ostrów. Własn. szlach./król. 1442 bp Zbigniew [Oleśnicki] włącza U. do nowo erygowanej par. Ostrów wraz z dzies. z ról dz. Pawła (ZDM III 630). 1461-8 szl. Stanisław Starzyński alias Rogalicz z U. (ZL V 319-423, VIII 37). 1472 Kazimierz Jagiel. zezwala Jakubowi Zaklice z Międzygórza wykupić U. z rąk Stanisława z U. oraz zapisuje Jakubowi na tej wsi 100 grz. (MS I 861). 1473 tenże zapisuje w/w Jakubowi na U. 100 grz. (MS I 1099). 1475 jw. 50 grz. (MS IV suppl. 1050). 1505 król Aleksander zezwala Stanisławowi Kuropatwie wykupić w. król. U. z rąk Hieronima Zakliki z Mięrzygórza (MS III 2113). 1512 Zygmunt I zezwala Stanisławowi Kuropatwie z Łańcuchowa kaszt. chełmskiemu i tenut. parczowskiemu wykupić U. z rąk Hieronima Zakliki z Czyżowa [pow. sand.] (MS IV 1809). 1514 tenże zezwala w/w Hieronimowi na zastawienie w. U. za 400 fl. Stanisławowi Kuropatwie (MS IV 2300). 1529 dzies. z folw. plebanowi w Ostrowie (LR 444). 1531-3 pobór z 5 ł. (RP). 1564 tenuta parczowska. 39 kmieci na 10 1/2 ł., 3 karczmarzy na półłankach, 5 zagr., młyn, folw. (L 68).