USTRZESZ

(1539 n. Vstrzesz), 5 km E od m. Radzynia.

[Pow. łuk., par. Kozirynek]. Własn. szlach. 1539 granice z Białką (MK LVII 99). 1546 dz. Bartłomiej Kazanowski sędzia z. łuk. Granice z W. Ks. Litewskim i w. → Siedlanów (Limites 30-1).