WAŁOWICE

(1419 Wolouicze kop., 1441 n. Valowicze), 22 km W od Urzędowa.

Pow. lub., par. Świeciechów. Własn. szlach. 1419 dz. Beata wd. po Dymitrze z Goraja marszałku. Granice z w. → Popów (ZDM I 332). 1441 → Olbięcin. 1454 Piotr z Sienna [Oleśnicki] łowczy sand. zastawia W. za 150 grz. Janowi Skokowskiemu (ZL IV 137). 1470-80 granice z Popowem i Szczepanowem (DLB I 194, II 55). 1486 dz. Andrzej Sieneński. Granice z dobrami Mazanów (LP 103-4). 1504 dz. Wiktoryn z Sienna (MS III 1927). 1529 dzies. snop. plebanowi w Świeciechowie (LR 450). 1533 pobór z 2 ł. (RP).