WĄWOLNICA rz.

(1470-80 Wawelnicza), dziś Bystrzyca, prawoboczny dopływ Wisły, 1470-80 płynie k. m. Wąwolnica (DLB III 255).