Wąwolnicki powiat.

1423 w. → Kośmin, Ostrów Mały i Wielki w pow. wąwolnickim (ZDM VII 1933). 1507 wzm. akta ziemskie wąwolnickie (ZL III 59).

1381-1474 sąd kaszt. lub. w W. (KL). 1444 Mikołaj notariusz (KL 163-6). 1458 Andrzej woźny (ZL V 209). 1462-71 Piotr Ryba woźny (ZL V 10, X 92-4). 1471 ks. Mikołaj wicenotariusz (ZL V 12). 1450 odbył się w W. sąd grodzki lub. (ZL IV 1). 1477-1514 sąd wdy lub w W. (ZL III. V 17-8, 234-8, X 90).