WAWRZEŃCZYCE

(1420 Wawrzaczicze), zapewne cz. wsi → Łubki.

1420 Dziersław i Paweł Gronostaj z W. (ZL X 395).