KŁUDZIE

(1517, 1519 Clodzie, 1530 Klodzye, 1778 Kłudno, 1786 Kludzie, 1787n. Kłudzie; Kop.R 205) 2 km na N od → Solca nad Wisłą; ok. 60 km na NE od kl., 2,5 km na SW od → Braciejowic.

1. Pierwotnie las, potem przedmieście Solca, ob. wieś; 1517n. pow. rad. (AG 6279), 1827 pow. solecki (Tabela I 214); 1787n. par. Solec (Spis II 114).

2. 1517, 1519 las zw. K. na granicy między Solcem a → Goszczą i → Boiskami (AG 6279, 6281; → Goszcza); 1530 → Goszcza; 1660-4 przedmieście Solca [bez nazwy] „ku wsi Boiskom” (LS 1660-4 I 173); 1778 wieś → Głodno i dobra K. graniczą z wsią Kamień (ZDP rps 11037 49); 1786 przedmieście K. między Solcem a Boiskami (Perthées); 1787 K., przedmieście Solca (A. Wyrobisz, Inwentarz m. Solca z 1787, [w:] Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu IV m. 1964, 168, 216n.).

3. Własn. kl. święt. i króla.

1517 las K. na granicy Solca i Boisk należy w całości do kl. święt. (AG 6279, 6281; → Goszcza); 1519 pod naciskiem specjalnego wysłannika króla, Krzysztofa Szydłowieckiego wwdy i star. generalnego krak., nie chcąc utracić łaski król., kl. święt. odstępuje królowi większą cz. lasu K., zastrzegając sobie wolną drogę do jazu klaszt. na rz. Przerii i wolny wyrąb na jego potrzeby (AG 6281; → Goszcza); 1530 Zygmunt St. oddaje m.in. las K. na użytek mieszczan Solca (MS IV 5540; LS 1564-5 276; LS 1789 I 7); 1660-4, 1786 → p. 2; przed 1778 w części lasu K. pozostałym w granicach dóbr kl. święt. zakonnicy założyli wieś K. (Gacki 240); 1778 do kl. należą dobra K. (ZDP rps 11037 49); 1787 liczy 88 mkw, w tym 5 Żydów (Spis I 394; II 114); 1819 wieś Boiska z folw. K. należy do stołu konw. Zagr. z K. zamiast innych powinności muszą „chodzić z listami klaszt.” (AOkup. 6v; Gacki 254, 247); 1827 ma 7 domów i 30 mkw (Tabela 1214).

5. 1819 dzies. pien. wart. 10 fl. z ról włościańskich w K. należy do stołu konw. (AOkup. 9v).

7. Derwich 1992 356, 363.

Uw. W 1512 r. na granicy → Jarnołtowic i → Zakrzowa wspomniane zostało mokradło zw. Kłoda (por. Goszcza p. 2). Nie ono jednak, jak się wydaje, dało początek efemerycznej osadzie, a następnie folw. klaszt. K.