KOMASZYCE

(1401; Rym. 35; Kosyl 13, 64; SHGL 106) 6 km na SE od Opola Lub., nad rz. Chodelką; ok. 77 km na NE od kl., 21 km na SE od → Braciejowic.

Pow. urzęd., następnie lub.; par. → Kłodnica Kościelna, od 1541 r. Chodel.

Własn. szlach., od 1582 r. kolegium Jezuitów w Lublinie.

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb. Kłodnicy Kościelnej, a następnie Chodla.

1375 dzies. należy do kl. święt. (ZDP rps 10543 110); 1470-80 z 6 łkm. dzies. snop. i kon. wart. do 8 grz. dowożą kl. święt., folw. brak (DLb. III 253). Z łkm. dzies. snop. dowożą kl., z folw. dzies. snop. należy do pleb. Kłodnicy Kościelnej (ib. II 546); 1492 z 6 łkm. dzies. należy do kl. święt., z pozostałych, wykarczowanych w ciągu ostatnich 40 lat, do bpa krak. (Gacki 306); 1494 Stanisław z Wojczyc kan. i oficjał sand. zaświadcza, że Jan pleb. Kłodnicy Kościelnej w zamian za dzies. z ról folwarcznych Chyb, Kąty i „Paszkowskie circa Korab” odstąpił od roszczeń do dzies. snop. i kon. ze starych ról kmiec. w K., m.in. zw. „Czyrsl”, które pobierać ma kl. święt. (AG 18821Dok. interpolowany. Po wyskrobaniu cz. tekstu, wśród ról, z których dzies. przyznano kl. święt., dopisano rolę Lemiesz w K., liczącą 5 ł. Interpolacji dokonano zapewne w 1 poł. XVII w., gdy o dzies. m.in. z K. toczono procesy z pleb. i Jezuitami lub. O dokonaniu interpolacji informuje nieco późniejsza zapiska dorsalna); 1529 dzies. snop. wart. 2 grz. należy do stołu konw. święt., z pewnych ról folwarcznych w K. i → Godowie wart. 1/12 grz. dzies. snop. pobiera pleb. Kłodnicy Kościelnej (LR 351, 432); 1528 do 1689 → Kłodnica Kościelna.

7. Al. I 76, 281; Paw. 358, 12a; LL 1565 40; RL 1626 110; Spis I 450; II 158; Tabela I 220; Gacki 86, 305-14; SG IV 308; Szafran 187; SHGL 106; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 69-70; Wroniszewski; Rozwałka 73, 213.

8. Kurhan wśr. [?] (Nosek 374, 432; Gurba 51); materiały z VIII-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 157; Hoczyk 119).

1 Dok. interpolowany. Po wyskrobaniu cz. tekstu, wśród ról, z których dzies. przyznano kl. święt., dopisano rolę Lemiesz w K., liczącą 5 ł. Interpolacji dokonano zapewne w 1 poł. XVII w., gdy o dzies. m.in. z K. toczono procesy z pleb. i Jezuitami lub. O dokonaniu interpolacji informuje nieco późniejsza zapiska dorsalna.