KONIEMŁOTY

(1246 Comemeloth, 1270 Conemloci, 1326-7, 1344-5, 1347-58 Conemlot, 1327-8 Conemlott, 1328 Concralcost [!], 1335-7, 1348, 1350-1, 1354-5 Conemloth, 1346 Konemlot, 1351 Conemloti, 1366, 1399, 1415, 1468 Koniemloty, 1391 Konemloty, Conemloty, 1420 Koniemlotii, 1420-1 Konemlothy, 1421 Conyemloty, Conginuloti, 1424 Conyemlothi, Conemlothy, Konyemlothy, Konamlothi, 1425 Komyenlothy, Coniemlothi, 1427 Conyenlo(t)y, Conemlot, 1428 Conemloti, Comenloti, 1429 Koniemlothy, 1433 Konyemolathi, 1435 Connemlothy, 1436 Conyemlothy, 1442 Coniemlothj, 1448 Conyemlethy, 1455 Connemlithi, Conyerulothy, 1458 Conyenlothy, 1459 Comienlathi, Conyemlothi, 1470-80 Konyemlothy, Konyemlothi, 1500 Coniemlothi, 1504 Konyemlothy, 1520 Conyemlothy, 1525, 1530 Konÿemlothy, 1529 Conyemlothi, Konyemlothy, 1536 Konÿemlothy, 1537 Coniemlothi, 1541n. Koniemloty [ale: 1576 Koniomlotÿ, 1579 Koniemlothy, 1581 Koniemlothi, Koniemlothy, 1589 Koniemlothy, 1591 Koniemlothii], 1787n. Koniemłoty; Kam. 95n.) 6 km na SW od Staszowa; ok. 37 km na S od kl.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278); 1442 pow. sand. (Mp. IV 1434), 1504, 1525n. pow. wiśl. (RP; ASK I/7 57, 74; I/8 64, 85v; AG 1892), 1506, 1510 pow. szydłowiecki (RP), 1827 pow. szydłowiecki (Tabela I 223); 1325n. par. własna (MF/156n.).

2. 1391 wspomniane: wzgórze k. granic K. i Grzybowa; granica K. i Krzczonowic k. doliny Węgierka i zarośli Olszynki; źródło Koniemłotka (Konomlotka, Conemlotka) [w Krzczonowicach]; drogi: z Krzczonowic do K. przebiegająca k. glinnika, meszna z Krzczonowic do K., z Lenartowic do K., publiczna z Pacanowa do K. (ZDM IV 1098); 1470-80 klucz koniemłocki posiadłości kl. święt., tzn. K., → Święcica i → Tuklęcz, graniczy z dobrami rytwiańskimi przez rz. Czarną, której jeden brzeg należy do kl., a drugi do Rytwian; K. graniczą ze Swichowem [ob. Sichów Duży i Mały], Grzybowem, Lenartowicami, Krzczonowicami (DLb. III 238-9).

3. Własn. kl. święt. do 1536 r., następnie szlach.

1246 → p. 6; 1270 Bolesław Wstydl. nadaje posiadłościom kl. święt. imm., m.in. zwalniając mkców → Braciejowic, → Głodna, → Ciepłej i K. od obowiązku podejmowania bobrowników (Mp. II 476)1Brak K. w przyw. Leszka Cz. z 1286 r. (por. Ciepła, p. 3) wskazuje, że zostały one pozbawione tego zwolnienia (Pol. 62; Matuszewski 223); 1351 Kazimierz Wlk. przenosi na pr. średz. imiennie wyliczone posiadłości kl. święt., w tym K. i Święcicę (Derwich 1992 278); 1366 → p. 5; 1399 br. Michał i Marcin, karczmarze w K. (ZDK I 138); 1442 Władysław Warn. przenosi na pr. średz. imiennie wyliczone posiadłości kl. święt., w tym K., Święcicę i Tuklęcz (Mp. IV 1434; AG 1843);

1470-80 należy do kl. święt. Folw. klaszt, 12 łkm., 1 zagroda z rolą, 2 karczmy z rolą, pasieki w lasach. Kmiecie płacą po kopie gr czynszu, dają po 20 jaj, 2 sery, pracują na folw. po 4 dni tyg., orząc własnym pługiem, a na łąkach klaszt., razem z kmieciami ze Święcicy i Tuklęcza, po 4 dni tyg. koszą, zbierają i zwożą siano do stodoły klaszt. Poza tym przewożą sól z K. do → Słupi [Nowej?] oraz dają 2 garnce miodu z barci leśnych. Zagr. płacą po 1 wiard. czynszu i pracują 1 dzień tyg. pieszo, karczmy płacą po 0,5 grz. czynszu (DLb. III 238);

1504 pobór z 2 ł. osiadłych, 3 ł. pustych, karczmy z półłankiem i od 1 zagr. (ASK I/7 57, 74); 1505 pobór z 2 ł., karczmy z półłankiem i od 1 zagr. (RP); 1510 pobór z 3 ł. i karczmy (ib.); 1525 pobór z 3 ł. (ASK I/8 64, 85v); 1529 należy do stołu opata, czynsz 11/12 grz. (LR 349); 1530 pobór z 3 ł. i karczmy (ASK I/10 261);

1536 Zygmunt St., jako patron opactwa święt., biorąc pod uwagę długo ciągnące się i niekorzystne dla kl. spory graniczne, zatwierdza zamianę wsi K., Święcica i Tuklęcz na wsie należące do Hieronima Łaskiego, wwdy sier.: → Skały, → Czażów, → Bukówkę, → Broniewice, → Okręglów, → Wojciechowice i 1/2 → Jam jako wynik mediacji Jana z Tarnowa, kaszt. krak. i star. sand., komisarza król. (AG 1892; MS IV 18175); 1537 Zygmunt St. zatwierdza zamianę należących do kl. święt. wsi K., Święcica i Tuklęcz na włości Hieronima Łaskiego wwdy sier. i jego ż. Anny z Kurozwęk, tzn. Skały i Czażów, oraz uzyskane przez nich od Andrzeja Ciołka z Żelechowa części wsi → Dąbrowa i → Zawada, przy czym kl. uzyskuje 100 fl. dopłaty oraz zatrzymuje wszystkie prawa do prepozytury klaszt. w K., z całym jej uposażeniem, zaś prep. K. otrzymuje gwarancję swobodnego korzystania przez siebie i następcę z serwitutów, tzn. wolnego pastwiska i wyrębu w lasach (AG 1893; MS V 18286; → Czażów)2O okolicznościach tej bardzo niekorzystnej dla kl. i wymuszonej nań zamiany zob. Derwich 1992 508-9; 1546 Zygmunt A. na prośbę opata święt. uwalnia nowo uzyskane w wyniku zamiany dobra kl. święt. Skały, Czażów oraz części Dąbrowy i Zawady od wszelkich powinności i ciężarów z wyjątkiem poradlnego, przenosząc uchylone powinności na dobra nabyte w wyniku tej zamiany przez Hieronima Łaskiego, tzn. K., Święcicę i Tuklęcz, poddając je jurysdykcji zamku i starostwa sand. (AG 1894; MS IV 22389);

1548 ugoda między Maciejem Zielińskim kan. krak., dz. Goszyc i Ramołtowic, a Andrzejem Ciołkiem z Żelechowa w sprawie dochodów z dóbr K., Święcica, Tuklęcz, Swichów, Swichowiec [ob. Sichów Duży i Mały], Stochów, Szczęka i Ruda (MS V/2 4546); 1573 pobór od 6 kmieci na 5 ł. z dzies., 1 zagr. i 1 komor. oraz z karczmy z 1 kwartą roli (ASK I/8 609); 1576 pobór z 4 ł., od 2 zagr., 3 komor. i z karczmy z rolą (ib. I/9 129); 1577 wwda bełzski daje pobór z 3 ł. i karczmy z 1 kwartą roli (ib. 270v); 1581 wwda bełzski daje pobór od 8 kmieci na 4 ł. i 1 zagr. z rolą, a prep. K. od 3 zagr. z ogrodem (ib. 575v, 668; Paw. 229); 1589, 1591 Jan komes z Tęczyna, kaszt. wojnicki i star. lub., daje pobór od 8 kmieci na 4 ł., 1 zagr. z ogrodem i z roli karczmy, a prep. K. od 3 zagr. z ogrodem (ASK I/7 679, 777v); [dalsze losy K., często zmieniających właścicieli, w zarysie przedstawia Wiś.Stop. 110n.]; 1787 liczą 368 mkw, w tym 3 Żydów (Spis I 370; II 94); 1827 mają 46 domów i 364 mkw (Tabela 1223).

4. 1351, 1442 → p. 3.

5. Wieś par., od 1493 r. prepozytura klaszt.; dzies. należy do pleb. i kl. święt., od 1366 r. do pleb. K.

1326-8 pleb. Zygfryd (MV I 156, 231); 1325-8, 1350-1, 1354-5 par. płaci dzies. pap., taksa 20 grz. (MV I 156, 231; MV II 358, 400, 416); 1328, 1335-7, 1344-58, 1551-2 par. wymieniona w spisach świętopietrza, płaci do 1348 r. po 20 sk., następnie po 16,5 sk., w l. 1551-2 po 16 sk. (MV I 310, 376, 387, 397; MV II 186, 190, 197, 206, 226, 235, 245, 253, 262, 269, 277, 285, 292, 299; Gromnicki 360-1);

1348 pleb. Jakub Sęk (Pol. 100); 1366 opat święt. zrzeka się na rzecz Jakuba pleb. K. i jego następców pretensji do dzies. z ról klaszt. we wsiach K., Święcica, → Trębaczowice i → Wojsław (ZDK I 64); 1366 na prośbę plebana bp krak. Bodzanta potwierdza to zrzeczenie (Wiś.Stop. 350); 1389 ugoda w sprawie dzies. snop. w Krzczonowicach należącej do pleb. K. (AV LVI 239); 1391 Nawój dziekan krak. poleca plebanom i wikarym imiennie wyliczonych kościołów parafialnych wezwać Pawła, pleb. Biechowa, aby w terminie do 15 dni przekazał Konradowi s. Stanisława z Wronek, plebanowi K.3„s. Petri in C., actorem” - św. Piotr oznacza tu plebana, zwierzchnika duchownego, a nie wezwanie kościoła, dzies. z 97 szczegółowo wyliczonych ról dworskich w Krzczonowicach, których mieszkańcy z dawna obsługiwani byli przez kościół par. w K. (ZDM IV 1098);

1399 w 2 dok. spisanych na cmentarzu kościoła NMP w K. przez Mikołaja s. Adama z Czyżowa notariusza publicznego, najpierw Mścisław dz. Siedlca zobowiązał się oddawać kościołowi w K. i jego pleb. Świętosławowi dzies. ze swoich ról w Siedlcu, którą pleb. ma zabierać własnym transportem, a następnie pleb. K. Świętosław s. Falisława z Sichowa zobowiązał się w każdy poniedziałek oraz w wigilię Suchych Dni osobiście lub przez wikarych odprawić 1 mszę śpiewaną za duszę Mścisława z Siedlca, raz do roku 1 mszę bez offertorium za dusze jego rodziny, w zamian za co Mścisław przyrzeka oddawać kościołowi w K. dzies. Układ obowiązywał tylko za życia stron, a przy jego zawarciu obecni byli m.in. wikarzy kościoła w K., Świętosław i Jan (ZDK I 137-8); 1401 bp krak. Piotr potwierdza tę umowę (ib. I 150); 1415 bp krak. Wojciech rozsądza spór między Świętosławem pleb. K. a Mściszkiem dz. Siedlca o dzies. snop. z ról Mściszka w Siedlcu, przypominając, że na mocy dawnej umowy mają one należeć do pleb. K., ten zaś oraz jego następcy zobowiązani są odprawiać raz tyg. oraz w wigilię Suchych Dni mszę za dusze Mściszka i jego rodziny, z tym że podczas mszy celebrowanej w wigilię Suchych Dni Mściszek i jego spadkobiercy mają dawać jako ofiarę 1 gr (ib. 209);

1421 wakujący po śmierci Świętosława Fałkowskiego kościół par. w K. o dochodzie 24 grz. otrzymuje z prezenty Marcina, opata-elekta święt., Jan s. Pawła z Kozichbród, kleryk dziec płockiej, mimo pretensji wysuwanych przez Macieja s. Jakuba z Jemielnicy, kleryka diec. wrocławskiej (BP IV 790, 946); 1424 po śmierci Świętosława z Fałkowa oraz rezygnacji złożonej na ręce bpa krak. przez Macieja s. Jakuba z Jemielnicy na rzecz Jana s. Pawła z Kozichbród, na wypadek nieuzyskania przez Jana święceń lub jego rezygnacji, prowizję na kościół par. w K. o dochodzie 15 grz. otrzymuje Jan s. Sędka z Tudorowic, kleryk diec. krak. (ib. 1340); 1424 wakujący po śmierci Świętosława z Fałkowa oraz rezygnacjach Jana s. Pawła i Macieja s. Jakuba z Jemielnicy kościół par. w K. otrzymuje dr dek. Filip s. Mikołaja z Borzysławic, który może to beneficjum wart. 15 grz. przez 5 lat łączyć z kanonią wrocławską (ib. 1355, 1361); 1424 pleb. jest dr dek. Filip s. Mikołaja z Borzysławic, dochód par. wynosi 12 grz. (ib. 1408); 1425 ponowna prowizja tegoż na pleb. kościoła par. w K. pod patronatem kl. święt. i o dochodzie 15 grz., o który po śmierci Świętosława z Fałkowa wiódł Filip spór z Janem s. Pawła (który zrezygnował na ręce bpa) oraz z Maciejem s. Jakuba z Jemielnicy przed sądem komisarza pap. dra dek. Mirosława s. Kiełcza (ib. 1534);

1426-8 pleb. jest dr dek. Filip s. Mikołaja z Borzysławic, kleryk gnieźnieński, altarysta ś. Wawrzyńca w kościele NMP w Sandomierzu, pleb. Wawrzeńczyc [rezygnacja w 1427 r.], kustosz łęczycki i kurzelowski (ib. 1795, 1830-1, 1912, 1992, 2124, 2139-40); 1429 Stanisław opat tyn. jako delegat pap. zatwierdza uczynione jeszcze przez bpa krak. Wojciecha [1414 r.] nadanie należących do stołu bpa dzies. z wsi znajdujących się w par. K. i Kurozwęki, a mianowicie z Oględowa i Kotuszowa dla kaplicy zamkowej w Rytwianach, a z obu Sichowów dla ołtarza śś. Wojciecha i Krzysztofa w kościele par. w Beszowej (Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów w Polsce, opr. J. Fijałek. I, Kr. 1938, 94 oraz 64, 88); 1433 ponieważ ob. pleb. K. Filipowi z Borzysławic minęła 5-letnia dyspensa na komasację beneficjów, prowizję na parafię w K. otrzymuje Recław s. Niedziałka z Naruszewa, prezbiter diec. płockiej (BP V 231); 1436 Filip z Borzysławic dr dek., pleb. K. (Wp. V 588); 1442 kościół w K. zyskuje dzies. z Wiązownicy (Wiś.Stop. 109);

1448 po śmierci pleb. Filipa z Borzysławic prowizję na par. w K. o dochodzie 20 grz. otrzymuje kleryk z diec. poznańskiej Paweł s. Stanisława z Pałczewa (BP VI 147); 1449 pleb. K. Wojciech Rytwiański, archid. sand., kan. gnieźn. i łęczycki, wydzierżawił dochody z par. K., oprócz dzies. z Wiązownicy, niejakiemu Jastkowi (Wiś.Stop. 109; Wiś.Kat. 261; AV LVI 239); 1455 za zgodą papieża Wojciech Rytwiański, niegdyś łożny papieski, dotychczasowy pleb. w K., zamienia to beneficjum wart. 8 grz. na dziekanię kiel. (wart. 12 grz.) z Warszem, s. Jana z Ostrowa4Wcześniej starał się o prebendę ś. Wojciecha pod murami Sandomierza, por. Sandomierz, p. 5A, niegdyś domownikiem Zbigniewa Oleśnickiego (BP VI 907);

1458 dochód par. wynosi 10 grz. Pleb. Warsz z Ostrowa w sporze z Janem z Pniowa o prebendę ś. Wojciecha w → Sandomierzu (ib. 1319); 1459 dochód par. wynosi 12 grz. Pleb. Warsz s. Jana z Ostrowa (ib. 1370, 1381); 1460 kościół w K. ma otrzymać 8 grz. za zabraną dzies. z → Opatkowic [lub.] (AV LVI 239); 1462 Warsz pleb. K. procesuje się z Maciejem i Andrzejem o dzies. z Królewic (Wiś.Stop. 109); 1468, 1470 pleb. K. jest Jan Baruchowski h. Doliwa, dr dek., kan. krak. i wiśl., kanclerz bpa krak. (Tyn. s. 484; Łętkowski II 71; PSB II 354; B. Przybyszewski, Kapituła krak. za kanonikatu Jana Długosza, [w:] Dlugossiana I, W. 1980, 52); 1469 bractwo rolników przy kościele w K., erygowane przez Jana bpa krak. (AVCap. X 12v); 1470-80 drewn. kościół par. Wniebowzięcia NMP pod patronatem opactwa święt. Do pleb. należą dzies. snop. i kon. z całej wsi wart. do 15 grz., a także ze Święcicy wart. do 10 grz., z Tuklęcza wart. do 8 grz., z cz. Gieraszowic i 1/2 Wiązownicy. Okręg par.: Święcica, Tuklęcz (DLb. III 238-9; I 395; II 325);

1471 pap. Paweł II na prośbę Michała opata święt. inkorporuje do kl. święt. kościoły par. w K. oraz → Nowej i → Starej Słupi, a w 1472 r. Mikołaj opat kl. w Koprzywnicy jako delegat pap. ogłasza przyłączenie kościołów par. w K. i w Nowej i Starej Słupi do kl. święt. (Jonston II/27 45; Szepiński 143; Gacki 146; Wiś.Stop. 109); 1493 Jan z Baruchowa, dr dek., archid. krak. i prep. Iłży jako prokurator Stanisława z Wojczyc, dra dek., kan. i oficjała sand., pleb. K., oświadcza, że tenże rezygnuje z tej par. na ręce Fryderyka elekta konfirmowanego bpa krak. Par. zostaje włączona do opactwa, a jej prep. zostaje prezentowany przez opata i konw. mnich święt. Mikołaj Klonowski. Mocą rozporządzenia bpa Fryderyka Stanisław z Wojczyc ma otrzymać od kl. dożywotnio 30 grz. zabezpieczonych na dobrach klaszt. i wypłacanych od ś. Jakuba [25 VII] tego r. Poza tym prep. z braćmi przebywającymi wraz z nim na prepozyturze ma odprawiać 30 mszy rocznie za duszę Stanisława pod karą ekskomuniki i przestrzegać godzin kanonicznych zgodnie z regułą pod karą 100 fl., z których połowę otrzyma wizytator wykrywający niedbałość, połowa zaś pójdzie na naprawę kościoła w K. (Ep. IV 100-1);

1494 kleryk Augustyn z Pacanowa, niegdyś przełożony szkoły w K. (ib. 116); 1496 prep. Mikołaj Klonowski OSB (ib. XVII 186v-7); 1499 Piotr prep. K. prowadzi proces o dzies. z Wiązownicy oraz, z Janem Michalskim burmistrzem Kurozwęk i Mikołajem Szyją z Siedlca, o dzies. z Siedlca (Wiś.Stop. 109); 1500 Stanisław z Wojczyc dr dek. i kan. sand. prosi egzekutorów testamentu o dopilnowanie, aby zakonnicy przebywający w K. wieczyście odprawiali jego anniwersarz (AG 5706); 1506 pap. Aleksander VI potwierdza przekształcenie probostwa w K. na prepozyturę zakonną Bened. święt. oraz bierze ją pod swoją opiekę, szczególnie dzies. należące do kościoła w K. (AV LVI 240; Gacki 146; Wiś.Stop. 109); 1507 Tatarzy zabijają przebywającego w prepozyturze w K. konwersa święt., alumna Mikołaja (Lefebvre I 10v); 1513 prep. Jakub, wikary Błażej i minister [szkoły?] (Wiś.Stop. 114; Wiśniowski 98); 1520 okręg par.: Swichów [ob. Sichów Duży i Mały] (Jana Łaskiego Liber Beneficiorum archidiecezji Gnieźnieńskiej, wyd. J. Łukowski, I, Gniezno 1880, 620); 1527 klecha prowadzący szkołę (Wiśniowski 98); 1528 prep. Jerzy Kanicki reprezentowany przez Stanisława zakrystiana kiel. procesuje się z dz. Janem Lisowskim o dzies. z Krzczonowie (Wiś.Stop. 114);

1529 prep. Jerzy Kanicki, mnich z kl. święt. Do prepozytury należą dzies. snop. z K. wart. do 9 grz., ze Święcicy wart. 12 grz., z Tuklęcza wart. 4 grz., z Wojsławia wart. 11 grz., z opust. wsi Trębaczowice wart. 2/36 grz., z Opatkowic [lub.] wart. 2 grz., z Siedlca wart. 4 grz., z Królewic wart. 1 wiard., z folwarków: w Ziemblicach wart. 1,5 grz., w Lenartowicach wart. 1 grz., w Rzędowie wart. 1 grz., w Sichowie wart. 1 grz., w Krzczonowicach razem z dzies. od zagr. wart. 4,5 grz. oraz w Rytwianach od zagr. zw. Tatary wart. 1 grz., z 1/3 Gieraszowic wart. 7 wiard. i z pewnych ról w Wiązownicy wart. 2,5 grz.; poza tym kolęda 1,5 grz. Łączny dochód prepozytury wynosi 61/12 grz. (LR 171-2);

1536, 1537 → p. 3; 1545 układ w sprawie dzies. z Trębaczowic, za którą prep. ma otrzymywać dożywotnio półtrzecią grz. (AV LVI 240); 1539 minister [szkoły?] (Wiśniowski 98); 1546 dz. Sichowa zgadza się na oddawanie dzies. snop. prep. K. (ib.); 1546 prep. Marcin OSB (AG 1895); 1546 tenże zawiera ugodę z Dorotą Sichowską o dzies. z Sichowa (Wiś.Stop. 115); 1547 tenże zawiera ugodę z Marcinem Ziemblickim o dzies. snop. z Ziemblic (ib.; AV LVI 240); 1552 Jan prep. K. przeciw Marcinowi o dzies. z Ziemblic (Wiś.Stop. 115); 1555 prep. Jan OSB (AG 1896); 1565, 1572 prep. Walentyn OSB (ib. 1897, 1901); 1569 z cz. pleb. pobór od 2 kmieci, 1 zagr. i 3 komor. (ASK I/7 496); 1571 z cz. pleb. pobór od 1 zagr. (ib. 305v, 324, 361); 1581 z cz. prep. pobór od 3 zagr. z rolą. Okręg par.: K., Grzybów, Krzczonowice, Krzywołęcz, Lenartowice, Rzędów, Sichów [ob. Duży], Sichowiec [ob. Sichów Mały], Siedlec, Święcica, Tuklęcz, Ziemblice (ib. I/9 575v, 668; Paw. 229; Wiśniowski 97);

1581 bp krak. potwierdza zamianę dóbr koniemłockich dokonaną przez kl. święt. z zastrzeżeniem dla opactwa prawa patronatu nad kościołem w K. (AV LVI 241); 1581 opat święt. ustępuje na rzecz dziedzica wsi pr. kollacji w K., zastrzegając dla siebie pr. patronatu (ib. 230); 1585 dotychczasowy prep. K., Maciej Lesiecki, Cysters, został opatem święt. (Sczaniecki 1985 123); 1585-99 prep. Łukasz Janowski OSB (Wiś.Stop. 114; AG 1910; Sczaniecki 1985 123); 1589 z działu prep. pobór od 3 zagr. z ogrodem (ASK I/7 777v);

1598 mur. kościół par., konwentualny, Narodzenia NMP, konsekrowany, 4 ołtarze. Prepozytem jest mnich z kl. święt., Łukasz Janowski z Tuchowa, nieobecny podczas wizytacji. Są wikarzy, rektor szkoły z domem, bractwo rolników erygowane w 1469 r. przez bpa krak. Jana dla wspomagania dusz zmarłych i „pro commodo ecclesiae parochialis”. Prepozyt ma pole 3 x ponad 3 staje przyległe do granic Krzczonowic i Grzybowa, 1 folw., 1 kmiecia, 2 zagr. i sadzawki w K., dzies. snop. z K., Święcicy, pozostałe zostały wymienione w DLb. Okręg par.: jak w 1581 r. (AVCap. X 11-13; LXV 196); 1610 rektor szkoły, okręg par. jak w 1581 r. plus Bugaj (Wiśniowski 98); 1613 prep. Marcin Jaworski OSB (Wiś.Stop. 114); 1617 do prep. należy dzies. pien. z folwarków w Siedlcach, Ziemblicach i Rzędowie (AVCap. LVI 36v);

1618 mur. kościół par. Narodzenia NMP, konsekrowany, inkorporowany do opactwa święt., na co jest dok. pergaminowy. Prep. Marcin Jaworski OSB nieobecny podczas wizytacji. Prep. ma utrzymywać 2 wikarych i 1 ministra świeckiego oraz 2 lub 3 zakonników z kl. Wybór i prezenta prep. należy do opata i konw., a jego instytucja do bpa. Cały dochód par. ma pozostać przy niej, zachowana zostaje zwierzchność kościelna nad nią bpa i archid. Prep. z zakonnikami ma odprawiać 30 mszy rocznie za duszę Stanisława z Wojczyc, przestrzegać godzin kanonicznych pod karą 8 fl. węgierskich, z których 1/2 ma należeć do archid., 1/2 na budowę kościoła. Obok kościoła znajdują się cele z salką, gdzie przebywa prep. z braćmi zakonnymi. Jest organista i rektor szkoły z domem. Na uposażenie pleb. składają się 2 ł. roli, 2 kmieci, 1 zagr. z rolą, dzies. snop. z folw. i kmieca w K., kmieca ze Święcicy i Tuklęcza, która niegdyś należała do kl. święt., z zagrody zw. Tatary w Rytwianach, dzies. pien. z pewnych ról w Wiązownicy i Królewicach. Okręg par. jak w 1581 r. plus Miasteczko (AVCap. XLI 8-9; Wiśniowski 97-8);

1635 dom rektora szkoły (Wiśniowski 98); 1637 prep. Łukasz Sokołowski OSB (ZDK I s. 236; Wiś.Stop. 114); 1637n. tenże buduje nowy kościół w K. (Gacki 146; Wiś.Stop. 110); 1642 nuncjusz jako delegat SA przysądza kościołowi w K. dzies. z Rzędowa i Siedlca (AV LVI 240); 1644 prep. K. uzyskuje dzies. snop. w Królewicach (ib. 241); 1649 konsekracja kościoła w K, prep. Jan Chryzostom Kossowski OSB (ib. 227; Wiś.Stop. 110, 114; Wiśniowski 97); 1650 prep. Gaspar Smiglewski OSB (AG 1913); 1660 pleb. Staszowa i prep. K. zawierają ugodę w sprawie dzies. z wsi Tatary i Rytwiany (AV LVI 241); 1662 Mikołaj Goski opat święt. wizytuje prepozyturę w K. i zleca prep. Chryzostomowi Kossowskiemu OSB rewindykować dzies. z Siedlca, starać się usunąć znajdujący się tam zbór protestancki i popierać bractwo ś. Anny (Wiś.Stop. 116);

1664 mur. kościół par. Narodzenia NMP, patronat opata i konw. święt., prep. Jan Kossowski OSB. Prep. powinien utrzymywać 3 wikarych świeckich i 2 zakonnych, ob. z powodu ubóstwa jest tylko 1 wikary zakonny, Ludwik Antoszowic OSB. Bractwo ś. Anny. Szpital z 2 domami mieszkalnymi, w nim 5 ubogich. Do komunii wielkanocnej przystąpiło 1407 osób. Uposażenie prep.: 3 role, łąki, ogrody, dzies. z folwarków i od kmieci z K., Święcicy i Tuklęcza, kmieca w Sichowie, folwarczna i kmieca w Siedlcu, kmieca i cz. folwarcznej w Ziemblicach, z pewnych ról w Bugaju, od zagrody Tatary w Rytwianach, od 4 zagr. w Królewicach, z pewnych ról fol w. i kmiecych w Wiązownicy, z pewnych ról folw. i kmiecych w Gieraszowicach, kmieca w Wojsławiu, folw. i od zagrodników w Krzczonowicach, folw. w Lenartowicach i Trębaczowicach. Okręg par. jak w 1610 r. plus młyn na grobli Rytwiańskiej (AV VIII 232v-3v; Wiśniowski 97-8);

1667 ukończono budowę plebanii, prep. Aleksander Zieleniewicz OSB (Gacki 146; Wiś.Stop. 110, 114); 1668 zapis 300 fl. na synagodze szydłowskiej dla kościoła w K. (AV LVI 241); 1681 kościół Narodzenia NMP, szpital ma 2 domy mieszkalne, do komunii wielkanocnej przystąpiło ok. 1400 osób (Wiśniowski 97); 1685, 1688, 1690 prep. Marcin Kwiatkiewicz OSB (Jonston III/6 114, 115, 118; Gacki 146-7); przed 1688 [?] wikary Sebastian Pietrikowicz OSB (Lefebvre VII 22b); 1689 Stanisław Opaliński zapisuje na rzecz kościoła w K. znaczną sumę na kahale w Pińczowie w zamian za codzienną mszę za duszę jego ż. Marianny celebrowaną w kościele w K., a także funduje drewn. ołtarz główny Wniebowzięcia NMP (Gacki 146-7; Jonston III/6 115);

1689 mur. kościół par. Narodzenia NMP, konsekrowany, 5 ołtarzy, inkorporowany do kl. święt. Prep. Łukasz Sokołowski OSB, organista, szkoła. Na uposażeniu prep. dzies. snop. z K., Święcicy, Tuklęcza, cz. Rytwian i Królewic, z folwarków w Siedlcu, Rzędowie i Ziemblicach, dzies. pien. z Krzczonowic, Lenartowic i od kmieci w Wojsławiu. Okręg par. jak w 1579 r. plus Bugaj i Grobla (AVCap. LVI 35v-7; Wiśniowski 97); 1699 prep. Odo Marlicki OSB, następca zm. w 1692 r. Marcina Kwiatkiewicza (Jonston III/6 114, 115; Gacki 324); 1699 Zofia Konka ofiarowała prep. K. Odonowi Marlickiemu zapis 1500 zł na kahale w Szydłowie, z którego procenty wydawano w topionym łoju przeznaczonym na oświetlenie kościoła i kaplicy ś. Krzyża na → Świętym Krzyżu (Jonston III/6 115; Gacki 324-5); 1699 mur. kościół par. Narodzenia NMP z 4 ołtarzami, w tym ołtarz ś. Benedykta pochodzący ze starego ołtarza wielkiego. Patronat opata i kapituły święt. Prep. Odo Marlicki OSB instytuowany w tym roku, ma utrzymać 2 wikarych świeckich i 1 zakonnego, ale ob. jest tylko ten ostatni. Jest kantor i organista, szpital z 1 domem o 2 izbach, w którym 5 ubogich. Do komunii wielkanocnej przystąpiło ok. 2000 parafian. Prep. ma folw., ogród owocowy, łąkę, staw, 2 sadzawki, wolny wyrąb i pastwisko, propinację, 2 kmieci, 3 zagr. z rolą. Dzies. snop. z całych K., Święcicy, Tuklęcza, Siedlca, Ziemblic, Bugaju alias Stefanowa, z pewnych ról Sichowca, Wiązownicy, zagrody Tatary w Rytwianach, cz. Rzędowa, dzies. pien. z Lenartowic, Rzemianowic, Wojsławia, Gieraszowic, Królewic, dzies. snop. z Opatkowic [lub.] (AV XIV 183v-5v; Wiśniowski 97-8);

ok. 1702-32 prep. Ambroży Lipski OSB, który był podobno 30 lat prep. K., zm. w 1732 r., dobrodziej K., koadiutor opata (Lefebvre V/1 158v; Gacki 151; Wiś.Stop. 114, 116); 1711 kościół Wniebowzięcia NMP (Wiśniowski 97); 1717 Stanisław Mirecki opat święt. wysyła Bened. święt. Wincentego Cedrowicza, profesora teologii, który ma wspomóc obecnego prep. Ambrożego Lipskiego OSB w jego nieskutecznej walce ze zborem protestanckim w Siedlcu (Wiś. Stop. 116); 1732 kaplica ś. Benedykta przy kościele w K. pozostaje niedokończona z powodu śmierci jej fundatora, prep. Ambrożego Lipskiego (ib. 114); 1733 prep. Maciej Kiciński OSB (ib. 114, 116); 1742 prep. Kolumban Cieszkowski OSB (ib. 114); 1744 bp krak. potwierdza zamianę dzies. snop. z folw. w Siedlcu na dzies. pien. (AV LVI 242);

1748 prep. Jacek Jabłoński OSB (Lefebvre VII 21d; Wiś.Stop. 114); 1748 kościół Wniebowzięcia NMP, ceglany z mur. zakrystią. Bractwo św. Anny. Funkcje nauczyciela sprawuje organista lub kantor, jest kilku uczniów. Drewn. szpital z 4 ubogimi. Do spowiedzi wielkanocnej przystąpiły 1392 osoby. Par. liczy ok. 450 mężczyzn, ok. 460 kobiet, ok. 210 chłopców i ok. 230 dzieci. W ciągu roku ochrzczono 54 osoby, udzielono 19 ślubów, pochowano 42 osoby. Zbór drewn. przy dworze w Siedlcu, w którym kalwin z predykantem. Żydzi w browarach. Okręg par. jak w 1689 r. plus Krzyżanowice, Miasteczko i Stefanów (Wiśniowski 97-8); 1751, 1760 prep. Feliks Mirecki OSB (Wiś.Stop. 114); 1754 prep. Karol Szandurski OSB (ib.); 1757 prep. Placyd Łapajewski OSB (ib.); 1761 prep. Ambroży Malczewski OSB (ib.); 1764 prep. Paulin Praszkiewicz OSB (ib.); 1768 spłonął kościół w K., odbudowany w l. 1769-15 (Gacki 102-4); 1768-70 prep. Bernard Miodo OSB, spór między nim a opatem i konw. święt. (Szepiński 265; Lefebvre V/4 160v; Gacki 102-4; Wiś.Stop. 110); 1773 prep. Emilian Błażejewski OSB (Wiś.Stop. 114); 1775, 1777 prep. Emeryk Gołaszewski OSB (ib.); 1781 prep. Fulgenty Strojnowski OSB (ib.); 1782 prep. odzyskuje dzies. snop. z Krzczonowic i Lenartowic (AV LVI 242); 1782 91 chrztów, 23 śluby, 50 pogrzebów (Wiśniowski 97);

1783 mur. kościół par. po pożarze, odbudowany, kryty czerwoną dachówką, 2 kruchty i dzwonnica. Mur. kaplica ś. Benedykta sklepiona razem z kościołem, 4 ołtarze: NMP, ś. Anny, ś. Józefa i ś. Benedykta. Chór muzyczny z pozytywką o 9 głosach. Prawo patronatu należy do opata i konw. święt. Prep. Fulgenty Strojnowski, nieobecny podczas wizytacji, instytuowany po rezygnacji poprzedniego prep. Emeryka Gołaszewskiego w 1781 r. Jest 2 wikarych, czyli rezydentów: Joachim Solecki OSB, od 2 lat, i Placyd Michalski OSB, od 3 miesięcy. Organista Wawrzyniec Jędrzejowski, dzwonnik i zakrystian Wojciech Bednarski. Prep. ma usunąć żyjącego z konkubiną notariusza Piotra Sartari. Nowo zbudowany po pożarze szpital z 2 komnatami, w którym 5 ubogich. Kaplica prywatna w Grzybowie od 1780 r. W par. 2300 katolików, do spowiedzi wielkanocnej przystąpiło 1900 osób. 2 zbory w Siedlcu, luterański, drewn., stary, w którym odprawiane są nabożeństwa, oraz obok nowy kalwiński, mur., niewykończony, budowę rozpoczęto w 1780 r. W par. mieszkają predykant z żoną i czwórką dzieci oraz kalwinki, zakrystianka z dorosłą córką, 94 Żydów „po karczmach i browarach”. Prep. ma folw., 8 poddanych, 2 kmieci w K., dzies. snop. od kmieci w Święcicy, Stefanowie i Siedlcu, w Tuklęczu od kmieci i z młyna Grobelnego, kmiecą i dworską w Ziemblicach, Rzędowie, częściach Sichowa, Rytwian, Wiązownicy, dworską w Krzczonowicach i Lenartowicach, dzies. pien. z Siedlca, Wojsławia, Trębaczowic, Gieraszowic, Królewic. Okręg par. jak w 1748 r. bez Miasteczka, plus Mokre i Wygoda (AV LVI 226-54);

1784-90 prep. Michał Lochman OSB (Lefebvre V/5 167v; Gacki 106; Wiś.Stop. 114); 1787 w par. 2470 katolików, 11 dysydentów, 92 Żydów. Okręg par. jak w 1783 r. bez Stefanowa, plus Wymysłów (Spis I 370; Wiśniowski 97); 1793 prep. Jakub Zajączkowski OSB (Wiś.Stop. 115); 1796 prep. Wiktor Berger OSB (Gacki 179); 1796-1808 po raz drugi prep. jest Emeryk Gołaszewski (ib. 179; Wiś.Stop. 113, 115); 1809 prep. Paulin Gosławski OSB (Wiś.Stop. 115); 1812 ponownie prep. jest Michał Lochmann (ib.); 1816-25 prep. Hugo Jopkiewicz OSB, ostatni Bened. na prepozyturze, pochowany przy wejściu do głównych drzwi, jego wikary, Bernard Smoalicki OSB, pochowany w kl. (ib.).

6. 1246 wiec książęcy Bolesława Wstydl. w K. (Mp. I 28); 1399 → p. 3; 1421 Paweł s. Michała, student U. Kr. (Al. I 53); 1435 Jan s. Piotra, student U. Kr. (ib. 86); 1507 → p. 5; 1529 Stanisław z K. OSB, kanclerz opata święt. (LR 349); 1657 K. spustoszone przez wojska Szwedów i Rakoczego (Wiś.Stop. 115, 117); 1687 pożar K. powstały od pieca z konopiami (ib. 117); 1714 nieurodzaj i głód (ib.).

7. ZDP rpsy 7345-6; Gacki 146-7; SG IV 332; XV/2 114; Wiś.Stop. 107-17, 350n.; E. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowiecza, W. 1965, 79n., 133; Wiśniowski 96-8 i wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1997a 54-6.

1 Brak K. w przyw. Leszka Cz. z 1286 r. (por. Ciepła, p. 3) wskazuje, że zostały one pozbawione tego zwolnienia (Pol. 62; Matuszewski 223).

2 O okolicznościach tej bardzo niekorzystnej dla kl. i wymuszonej nań zamiany zob. Derwich 1992 508-9.

3 „s. Petri in C., actorem” - św. Piotr oznacza tu plebana, zwierzchnika duchownego, a nie wezwanie kościoła.

4 Wcześniej starał się o prebendę ś. Wojciecha pod murami Sandomierza, por. Sandomierz, p. 5A.