STARA WIEŚ,

gm. Końskowola, woj. lubelskie. Wymieniana w 1409 r. Wytowavola (TA 12, 13) leżała zapewne obok starych Witowie i wraz z nimi stanowiła własność Dziersława piszącego się de Wola (KzL 1 82) i de Witowice (KzL 10 253), protoplasty rodziny Konińskich (de Konin), od których wkrótce wieś tę zaczęto nazywać Koniuszka Wolya (1442 r.; DM III 593) obok zapisanej już w 1428 r. nazwy Volya Withowska (Ks Of 3v). Była siedzibą parafii erygowanej przed 1418 r., gdy to w źródłach wystąpił discretus Stanislaus rector scholae in Wola (KzL 10 253). Używania dwu nazw tej samej wsi w XV w. dowodzi zapis Długosza: Wola Konynska alias Wythowska (D II 571, 572). W drugiej połowie XV w. obok omawianej wsi pojawiła się nowa osada (zob. Końskowola), która przejęła jej nazwę, a dotychczasowy ośrodek włości Konińskich zaczęto nazywać Starą Wsią. Pierwsze wzmianki o Woli, zwanej Stara Wieś, pochodzą z 1486 r. (KzL 9 446, 479). W 1678 r. zapisano ją Starowieś (Vis. DL 100 175), lecz później już ciągle Stara Wieś do dzisiaj (UN 118 27; WU III 300).