BEŁKOWO

(1388 Belcovo, Byelkowo, Bylkowo) 14 km na NE od Bielska.

1. 1443 n. distr. płoc. (MK 337, 121v); 1452 n. ziemia płoc. (MK 335, 129v); 1578 pow. biel., par. Drobin (ŹD 32).

2. 1443 cz. w B. obok Bagna Bełkowskiego aż do dębu stojącego przy granicach Chabowa z Milewem i Druchowem (MK 337, 121v); 1452 cz. w B. między Druchowem i Chabowem, blisko Milewa (MK 335, 129v); 1454 cz. w Dobrosielicach od granic B. do granic Wilkęsów (MK 335, 120); włóka w Druchowie między Nową Wsią i B. (MK 335, 120).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV potwierdza przywilej pr. nieodpowiednego i zwolnienie od kar m. in. Mikołajowi z B. h. Bolesta (Kapica 44; MPR 382); 1443 Mikołaj z B. sprzedaje Mścigniewowi z Witosławic cz. w B. za 40 kóp gr (MK 337, 121v); 1452 Jan z Witosławic sprzedaje całą cz. w B. szlachcie z Milewa: Stanisławowi i Janowi, synom Piotra, Janowi, Mikołajowi i Andrzejowi, synom Bartłomieja, Boleście, Mikołajowi i Raciborowi, synom Wojciecha, za 42 kopy gr w szelągach; wymienieni dzielą tę cz. między siebie na 3 części (MK 335, 129v); 1531: Adam Milewski – 1/2 wł. os., Mik. Głowienka – 3 ćwierci folw., Andrzej Zapalic – 3 ćwierci folw., Włost – 3 ćwierci folw. (RP 41, 92).

5. 1388 bp płoc. zatwierdza wikariuszom wieczystym katedry płoc. posiadanie dzies. z B. (L nr 114); 1421 bp płoc. przywraca wikariuszom płoc. dzies. z B. (ADP perg. 180); 1487 rektor kościoła par. w Glinojecku przywłaszcza sobie dzies. z B. należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379).